Arnfinn Jacobsen - MOVAR IKS

Arnfinn Jacobsen er Hovedverneleder og HMS ansvarlig i MOVAR IKS som er et interkommunalt selskap i Mosseregionen med ca. 140 ansatte.

- Vi driver med drikkevannsbehandling, avløpsrensing, avfallsbehandling og brannvesen Jeg har hatt denne jobben siden 2005, og var før dette ansatt ved vårt Vannverk som driftsoperatør, og var hovedtillitsvalgt i 10 år for den største fagforeningen i MOVAR. I jobben som Hovedverneleder og HMS ansvarlig merket jeg etter hvert at jeg hadde behov av mer dyptgående kunnskap om de forskjellige HMS – områdene som jeg arbeidet med i det daglige.

Jeg hadde før jeg begynte på HMS – Verneingeniørskolen kun grunnskole og et år på yrkesskole med påfølgende læretid og fagbrev som mekaniker. Jeg hadde veldig mye praktisk erfaring og bra med realkompetanse, men manglet mye teoretisk og studiekompetanse. HMS Verneingeniørskolen med de 8 modulene og prosjektoppgaven som jeg har gjennomført har gitt meg en god og dyptgående kompetanse innen alle fagfeltene i HMS – arbeidet ved vår virksomhet.

Jeg avsluttet HMS – Verneingeniørskolen med prosjektoppgaven" HMS – Kunnskapen i MOVAR IKS" i denne oppgaven var målet å få kartlagt de ansattes kunnskap til våre elektroniske HMS – programmer og vårt HMS – arbeid i virksomheten.

Jeg vil til slutt nevne at HMS Verneingeniørskolen er en studie jeg vil anbefale alle som jobber med og er ansvarlige for HMS – arbeidet i en virksomhet. Både gjennomføring, det faglige innholdet og kurslederne på skolen er meget bra og holder et høyt nivå.