Terje Busk - Akershus Energi

Terje Busk har nettopp avsluttet HMS Verneingeniørskolen med prosjektoppgaven «Vil innføring av Energi Norges system for granskning av uønskede hendelser føre til forbedring av sikkerhetskulturen i kraftbransjen?»

Jeg jobber som HMS og Beredskapssjef i Akershus Energi og har vært ansatt her siden 2008.

Vi driver primært med kraftproduksjon og fjernvarme med hovedkontor plassert på Rånåsfoss. Våre kraftstasjoner innen vannkraft ligger i Glomma; fra Funnefoss i Nes kommune til Bingsfoss i Lillestrøm kommune. I tillegg har vi avdelinger i Halden og Skien hvor vi eier og drifter kraftstasjoner.

Akershus Energi Varme forsyner Lillestrøm og omegn med fjernvarme og fjernkjøling. Akershus Energipark er hovedproduksjonsanlegget vårt for fjernvarme. Anlegget har fått stor internasjonal interesse på grunn av at vi her produserer varme fra skogsflis, bio-olje, deponigass og solfangeranlegg. Denne sentralen ligger like ved Åråsen på Lillestrøm.

Jeg avsluttet verneingeniørskolen med prosjektoppgave høsten 2019. Tema i prosjektoppgaven setter fokus på Bransjeveileder: gransking av HMS-hendelser som metode og forbedringsverktøy i kraftnæringen. Denne veilederen er utgitt av vår bransjeorganisasjon; Energi Norge.

Målet med oppgaven har vært å foreta en vurdering om denne veilederen har bidratt til en metodisk tilnærming for gjennomføring av granskinger. Videre om resultatene av granskinger som blir gjennomført fører til at vi unngår tilsvarende hendelser i fremtiden, og som en konsekvens av dette, at vi kommer ut med en styrket sikkerhetskultur.
Bransjeveilederen har en målsetning om at denne skal bidra både til læring internt i den enkelte bedrift og i kraftnæringen som bransje. Som en videre følgekonsekvens er da målsetningen at vi skal ha en felles arbeidsmetodikk for å gjennomføre granskinger, vi skal kunne bruke granskingsledere på tvers av organisasjonsgrensene samt at vi skal ha tilrettelagt kanaler for å dele erfaringer.

HMS verneingeniør studiet har vært veldig lærerikt og bidratt til at jeg har fått med meg nyttig kunnskap som kan benyttes direkte inn i min jobb i Akershus Energi. I tillegg har jeg igjennom studiet truffet mange dyktige personer som jobber med HMS og Beredskap i andre bedrifter. Flere av disse har jeg opprettholdt kontakten med for å dele erfaringer og drøfte ulike problemstillinger i forhold til HMS.

Jeg er godt fornøyd med Kiwa, både gjennomføring av modulene og variasjon av både interne og eksterne forelesere. HMS Verneingeniørskolen anbefales på det sterkeste.