Geir-Elling Nygård - Marine Harvest Norway AS

Geir-Elling Nygård har avsluttet HMS verneingeniørskolen ved Kiwa Teknologisk Institutt med prosjektoppgaven « Hjemmevakt stresser meg!» den utdyper hvor mange, hvor mye og hva som utløser stress for de som har hjemmevakt som en del av sitt arbeid innenfor havbruk/akvakultur.

Jeg jobber i dag som HMS & Kvalitetsleder i Marine Harvest Norway AS i avdeling Stamfisk/Rensefisk. Det inngår 15 anlegg under denne avdelingen. Disse er spredd fra Hordaland i sør til Nordland i nord.

Jeg har tidligere jobbet som faglært forskalingssnekker i bygg- og anlegg og faglært driftstekniker i akvakultur. Som verneombud og konserntillitsvalgt i en årrekke var overgangen til HMS koordinator ikke så stor.

Som teoretisk faglig påfyll har HMS verneingeniør skolen vært genial. Korte og intensive moduler med et faglig innhold som er meget treffende for den jobben jeg har. Gode forelesere og samarbeid med Høyskolen som i tillegg gir studiepoeng. Oppbyggingen har vært med og gjort det mulig å ta denne utdannelsen i tillegg til heltidsjobb, familie og fritidssysler.

I prosjektoppgaven har jeg sett på stresspåvirkningen for de av våres medarbeidere som har hjemmevakt som en del av sitt arbeid. Dette var interessant både i studiesammenheng og i jobbsammenheng. Prosjektoppgave er tung å ta fatt på etter en intensiv periode med moduler og kan anbefales å ta tidligere i utdanningsløpet.

HMS Verneingeniørskolen kan anbefales for alle som trenger teoretisk påfyll innen for HMS området.