Linda Kulbrandstad, Leif Grimsrud AS

Prosjektoppgaven min tok for seg bedriftens HMS-kultur i dag og forbedringsområdene vi har samt en vurdering om en tilpasset HMS-håndbok for anleggsbransjen kunne forsterke HMS-kulturen i bedriften. Prosessen har vært lærerik både for meg og for bedriften. 

Jeg jobber som HMS/KS/YM-leder hos Leif Grimsrud AS som er en totalentreprenør innen maskinentreprenør-, grunn- og anleggsarbeider på Østlandet.

Vi holder til i Halden og har i tillegg kontorer i Spydeberg. Vi har 4 avdelinger: Utemiljø, Bane, Kystmiljø og Anlegg. Vi utfører alle typer grunn- og anleggsoppdrag og er i dag i overkant av 200 ansatte med en moderne maskinpark på ca. 150 maskiner. Våre arbeidsområder er infrastruktur (vei og bane), VA-anlegg, spesielle anleggsarbeider, utomhusanlegg, industriområder, bolig og hyttefelt og sjøanlegg.
Jeg jobber med bedriftens styringssystem og ikke minst alt innenfor systematisk HMS-arbeid og miljøarbeid. Det jobbes aktivt med HMS-kulturen i bedriften om dagen og vi har daglig høyt fokus på HMS. Vi legger vekt på et trygt og godt arbeidsmiljø slik at ulykker og skader skal unngås. Det viktigste er at alle skal komme hele hjem fra jobben hver dag. I tillegg jobber jeg med å påse at vi er i samsvar med lover, forskrifter og andre krav og vi jobber for tiden med å sertifisere oss etter ISO 14001 og ISO 9001.

HMS Verneingeniørstudiet har vær lærerikt og lærdommen fra hver modul kunne umiddelbart tas i bruk i egen bedrift. Skolen har gitt meg mer faglig tyngde og mye ny kunnskap. For meg var det viktig å få dokumentert en formell kompetanse på HMS da HMS har blitt et av mine viktigste fagområder de senere årene og mange endringer har skjedd siden jeg var ferdig som ingeniør i 1993. Man knytter nyttig kontakter i løpet av gjennomføringsperioden og i tillegg gjør HMS Verneingeniør at man blir attraktiv i arbeidsmarkedet siden etterspørselen etter HMS-kompetanse er økende. Utdanningen lar seg fint gjennomføre selv med 3 barn og full jobb da den er modulbaser med hjemme-eksamener og kan fullføres i løpet av en periode på 4 år.

Kiwa Teknologiske Institutt har dyktige forelesere og modulene er bygd opp med en fin blanding av teori og gruppearbeider og med rom for faglige diskusjoner. Jeg anbefaler HMS Verneingeniørutdanningen på det varmeste for denne utdanningen er både nyttig, lærerik og ikke minst gøy å gjennomføre.