Svein Tønnessen - NorStone

Svein Tønnessen er opprinnelig utdannet sykepleier og diakon. Som verneleder i Strand kommune opparbeidet Svein realkompetanse innen HMS-faget, før han i april 2007 ble ansatt som HMS-sjef i NorStone.

NorStone er en del av Heidelberg-gruppen og er Norges største produsent av tilslag (sand, grus og pukk). Virksomheten leverer tilslag til Norgesmarkedet, men er også en betydelig leverandør av kvalitetstilslag for eksportmarkedet. Da i hovedsak jernbanepukk til høyhastighetsbaner i Europa og offshorestein til oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Sanden som produseres er av høy kvalitet og ble blant annet brukt i prestisjeprosjekter som Øresundbroen mellom Danmark og Sverige

Arbeidsoppgaver knyttet til HMS:

Skal både sørge for at linjeledelsen utfører et systematisk HMS-arbeid og bidra til dette selv. Utføre interne revisjoner i forhold til HMS, Ytre miljø (bedriften er ISO-14001 sertifisert) og ISPS (terrorsikring av havner). Målet er å få HMS til å sitte i ryggmargen til de ansatte.

Tittel på prosjektoppgave:

Kildesortering i en industribedrift. Kostnadseffektivt, miljøvennlig – eller det stikk motsatte?

Faglig utbytte av skolen:

Totalinntrykket fra skolen er at de 8 modulene samlet har gitt et solid bidrag til å kunne utøve min stilling som HMS-sjef på en god måte. I tillegg har det vært flott å få formalkompetanse på faget HMS.

Nytteverdi i forhold til stillingen som HMS-sjef:

Stor, både som utfører og bestiller av HMS-tjenester fra for eksempel bedriftshelsetjenester.

Nytteeffekt mht. muligheter for å søke relevante stillinger:

Åpner arbeidsmarkedet, spesielt i oljeregionen Rogaland der etterspørselen etter folk med HMS-kompetanse er stor.

Erfaringer og nytteverdi mht. nettverk sosialt og faglig med andre deltagere på skolen:

Nyttig i nettverksammenheng. Har allerede benyttet dette en rekke ganger i HMS-spørsmål.