Jon Eirik Kvalnes - HMS senter Bømlo

Jon Eirik Kvalnes er utdannet sykepleier fra Høyskolen Stord/Haugesund. I dag jobber han som bedriftssykepleier for HMS senter Bømlo.

Jeg bestemte meg tidlig for å vinkle sykepleien min inn mot HMS, og grep sjansen da jeg fikk tilbud om stilling som bedriftssykepleier i HMS senter Bømlo. Vi er en relativt liten bedriftshelsetjeneste i stadig vekst, og har mange spennende HMS-utfordringer å bistå bedriftene med.

For å bygge kompetanse innen HMS, var HMS Verneingeniørskolen et supert alternativ til fulltidsstudier. Jeg har kombinert utdanningen med full jobb, og det har fungert veldig bra. Er spesielt positiv til måten skolen er bygd opp på med moduler og valgfrie fagsammensetninger. Dette har gjort at jeg kunne spisse utdanningen min til å passe vårt behov hos HMS senter Bømlo på best mulig måte. Det er også svært positivt at Kiwa TI og HSH har fått til et godt samarbeid om utdanningen, og tilbyr studiepoeng for å gjøre kompetansen mer formell.

Som bedriftssykepleier jobber vi tett både med bedriftsledelse, ansatte og HMS-personell. En utdanning som Verneingeniør gjør meg godt i stand til å bidra i stor grad i faglige diskusjoner, komme med forslag til løsninger osv på en god faglig plattform. Dette er svært nyttig for meg som sykepleier og lite erfaring fra industrielle HMS-problemstillinger fra før. 

Prosjektoppgaven min med tittelen Oppbygging av HMS-system for hovedentreprenør – bruk av ekstern HMS-tjeneste, setter søkelys på bruk av BHT i oppbygging av HMS-system. Det er tatt utgangspunkt i en problemstilling fra en medlemsbedrift som ønsket gjennomgang og revidering av sitt daværende HMS-system.