Sissel Planting, SIKVAL, IFE

Sissel avsluttet studiet til HMS verneingeniør med oppgaven: IFEs kvalitet på risikovurderinger. Målet var å vurdere om IFE har hensiktsmessige verktøy og prosesser for gjennomføring av risikovurderinger og hvordan de kan bidra til økt medvirkning fra relevant personell. Risikovurderinger er en viktig oppgave innen det systematiske HMS arbeidet og det er derfor viktig med gode og nyttige verktøy.

Jeg er utdannet kjemi-ingeniør i 1993 og har jobbet ved ulike laboratorier med kjemiske analyser hos flere bedrifter.
I 2011 rettet jeg mitt fokuset til HMS og har siden da arbeidet som Verneinspektør og HMS rådgiver ved IFE.  Mine hovedoppgaver er rådgivning, opplæring og kontroll av IFEs systematiske HMS arbeid innen fysisk og kjemisk arbeidsmiljø. Jeg bidrar i HMS runder, kartlegginger, internrevisjoner og inspeksjoner for å påse av IFE følger lover og forskrifter, samt koordinere og legge til rette for et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte.  Jeg koordinere også IFEs arbeidsmiljøutvalg, vernearbeid og har et godt og viktig samarbeid med IFEs bedriftshelsetjeneste.

Jeg tok min første modul V190- HMS revisjon i 2012 for å bli revisjonsleder ved IFE (uten planer for et fullt studie), men endret fort fokus og har tatt ca. 2 moduler og eksamener i året for å klare et komplett HMS verneingeniørstudie. Det er bra at studiet er lagt opp med flere ulike fagmoduler og eksamen, som kan kombineres med full jobb, studie og familieliv. Det har vært veldig interessant og svært nyttig med faglig påfyll til min HMS kunnskapsbase. HMS og vernearbeidet er blitt mer interessant og etter hver modul har jeg vært ekstra motivert for å ta med kunnskapen og nye ideer tilbake og bruke det i IFEs HMS arbeidet.

Jeg er godt fornøyd med Kiwa Teknologisk Institutt, både gjennomføring av modulene og variasjon av både interne og eksterne fagligdyktige forelesere. HMS Verneingeniørskolen anbefales på det sterkeste.