Kathrine Beate Johansen, Byggimpuls AS

Kathrine Beate Johansen avsluttet studiet med oppgaven: Norskopplæring og sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen. Kan norskopplæring bidra til økt etterlevelse av sikkerhetsreglene for helse, miljø og sikkerhet blant polske fagarbeider i byggefagbransjen?

Jeg jobber som HMS sjef i Byggimpuls AS. Vi har 4 avdelinger, tømrer, branntetting, akustikk- og dekorpuss og produksjon av fiberbetong  og med en stor andel utenlandske ansatte, stilles det høye krav til sikkerhet og oppfølging på alle prosjektene vi er med på. Min oppgave er å påse at vi er oppdaterte på lover og regler, ha et funksjonelt styringssystem, samt koordinerer og legge til rette for et sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi møter hver dag en risiko i bygg og anleggsbransjen og det er viktig for meg at alle skal føle seg trygge når de er på jobb.

Med en stor andel ansatte som ikke har norsk som morsmål, stilles det ekstra krav til HMS arbeidet vårt og jeg prøver stadig å finne smarte veier for å få så mange involverte i HMS arbeidet i vår bedrift. Et stort og viktig prosjekt for oss, har vært å gi alle våre ansatte tilbud og mulighet til å lære seg norsk.

Dette har vært godt mottatt av deltakerne og vi forsetter med å tilby norskopplæring internt hos oss. Dette var grunnlaget for den avsluttende prosjektoppgaven jeg skrev.

HMS verneingeniør studiet har vært lærerikt på mange plan for meg. Jeg har etter hver modul, tatt med meg kunnskap tilbake og brukt dette i HMS arbeidet internt, samt at det har gitt meg en faglig tyngde og kunnskap, som helt klart er svært ettertraktet i bygg og anleggsbransjen. Med alle utfordringene og risikoen vi møter, har innsikten i de forskjellige fagfeltene gitt en trygghet på at våre ansattes sikkerhet er vel ivaretatt.

Studiet er modul basert og det fungerer veldig bra å kombinere dette med full jobb og småbarn. Foreleserne holder et høyt nivå, og det gis rom for gode, faglige diskusjoner og nye ideer på hvordan man jobber med HMS. Jeg har hatt stor nytte av den faglige kompetansen, og ikke minst alle nye bekjentskaper som jeg har fått. HMS Verneingeniørskolen anbefales på det sterkeste.