Gjennomføring av risikovurderinger

  • 1 dag
  • Grunnleggende

God kjennskap til risikobildet i egen virksomhet bidrar sterkt til å forhindre uønskede hendelser og sikre at virksomheten når sine mål. På dette kurset lærer du å gjennomføre risikovurderinger (risikoidentifisering, risikoanalyse, risikoevaluering). Med bakgrunn i risikovurderinger kan virksomheten finne ut hvilke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak som må iverksettes.

kr 6 300
Meld meg på
Gjennomføring av risikovurderinger
Neste kurs
Startdato 19 september
Sted Online
Gjennomføres som Virtuelt klasserom
Kursdager
  • 19/09/2024, 09:00 - 16:00
 
 
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The service was successfully added to your shopping cart

Gjennomføring av risikovurderinger

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart