Risikoledelse i ISO 9001

Virksomheter møter i dag et økende og mer komplisert risikobilde enn tidligere – og dermed et økende krav til gjennomføring av risikovurderinger og utvikling  av tilpassede beredskapsplaner for håndtering av relevante, kritiske hendelser.

Våre kurs gjør deg i stand til å kunne bistå din virksomhet med planlegging og gjennomføring av risikovurderinger og risikoreduserende tiltak.

Velg underkategori eller utforsk alle kursene

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (5 results)
 • Sertifisering
 • Populært
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 4 Dag(er)
Kurs i risikoledelse (KV6)

Risk management er en sentral del av mange virksomheter. Bli sertifisert Risk Manager med dette kurset.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 Dag(er)
Sikkerhet og beredskap (V170)

Du lærer hva som er viktig å ta hensyn til for å lykkes med risikostyring inkludert beredskap, og å sikre læring og erfaringsoverføring etter uønskede hendelser.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 1 Dag(er)
Gjennomføring av risikovurderinger

På dette onlinekurset lærer du å gjennomføre risikovurderinger (risikoidentifisering, risikoanalyse, risikoevaluering). Med bakgrunn i risikovurderinger kan virksomheten finne ut hvilke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak som må iverksettes.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 2 Dag(er)
Risikoanalyse i praksis

Du lærer å gjennomføre effektive risikovurderinger, for dermed å kunne møte myndigheters og forsikringsselskapers krav om risikovurderinger.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 1 Dag(er)
Kurs i risikovurdering av kjemikalier

I dette online videokurset får du konkrete og nyttige tips til hvordan dere kan gjennomføre risikovurdering og substitusjon av kjemikaliene deres!

Les mer
Andre så også på disse kursene