NDT

NDT (Non destructive testing), eller det vi på norsk kaller Ikke-ødeleggende prøving, består av flere ulike testmetoder. For å kunne jobbe med NDT og utføre testingen på en god og sikker måte, må du ha opplæring og sertifisering innen metoden(e) du skal bruke.

Våre kurs gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-Operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

Filter
Kurskategori
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (18 results)
 • Klasserom
Innføringskurs i NDT

Ved bruk av NDT-testmetoder unngår vi å redusere funksjonsevne og fysiske egenskaper til utstyr og/eller komponentene vi undersøker. Metodene brukes for å påvise feil og mangler i mange forskjellige typer material. Dette er kurset for deg som er nysgjerrig på hva NDT er.

Les mer
 • Nettkurs + klasserom
 • 10 dager
NDT Basiskurs for Nivå 3

Dette er et kurs for deg som ønsker en karriere som nivå 3 personell. Kurset er obligatorisk for å kunne klatre videre på NDT stigen innenfor de enkelte NDT metodene.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 7 dager
NDT Magnetpulver testing (MT), Nivå 1+2

Kiwas videobaserte NDT-kurs innen magnetpulvertesting gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

Les mer
 • Sertifisering
 • Virtuelt klasserom
 • 5 dager
NDT Magnetpulver Testing (MT), Nivå 3

Dette er ett kurs for de som ønsker å oppnå nivå 3 innen NDT Magnetpulver Testing

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
NDT Magnetpulverprøving (MT) – oppdateringskurs før resertifisering

MT-sertifikatet ditt har en gyldighet på 10 år, og du må derfor huske på å resertifisere deg innen sertifikatets utløpsdato. Vi har kurset som gir deg en god "brush up" før resertifisering.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 7 dager
NDT Penetrant testing (PT), Nivå 1+2

Kiwas videobaserte NDT-kurs innen penetrant testing gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

Les mer
 • Sertifisering
 • Virtuelt klasserom
 • 4 dager
NDT Penetrant Testing (PT) Nivå 3

Dette er et kurs for dem som ønsker å oppnå nivå 3 innen NDT Penetrant Testing, PT

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
NDT Penetrantprøving (PT) - oppdateringskurs før resertifisering

PT-sertifikatet ditt har en gyldighet på 10 år, og du må derfor huske på å resertifisere deg innen sertifikatets utløpsdato. Vi har kurset som gir deg en god "brush up" før resertifisering.

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
 • 5 dager
NDT Radiografisk prøving (RT), Nivå 1

Kurs innen Radiografisk prøving iht. NS-EN ISO 9712/ Nordtest - nivå 1. Radiografisk testing (forkortes til RT) er en av testmetodene innen NDT (Non destructive testing), eller det vi på norsk kaller Ikke-ødeleggende prøving.

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
 • 12 dager
NDT Radiografisk prøving (RT), Nivå 2

Kurs innen Radiografisk prøving iht. NS-EN ISO 9712/ Nordtest Radiografisk testing (forkortes til RT) er en av testmetodene innen NDT (Non destructive testing), eller det vi på norsk kaller Ikke-ødeleggende prøving. For å kunne gjennomføre RT på en god og sikker måte, må du ha opplæring og sertifisering innen metoden.

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
NDT Radiografisk prøving (RT) – oppdateringskurs før resertifisering

RT-sertifikatet ditt har en gyldighet på 10 år, og du må derfor huske å resertifisere deg innen sertifikatets utløpsdato. Vi har kurset som gir deg en god "brush up" før resertifisering.

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
 • 5 dager
NDT Strålevern

Dette kurset tar deg gjennom alle relevante områder og sentrale begrep og prinsipp innen strålevern. Vi ser blant annet på tematikk som stråledoser, reduksjon av bestråling, risikoforhold, bruk av måle- og verneutstyr m.m.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 8 dager
NDT Ultralydprøving (UT) - nivå 1

Kurs innen ultralydprøving iht. NS-EN ISO 9712/ Nordtest - Nivå 1. Ultralyd testing (forkortes til UT) er en av testmetodene innen NDT (Non destructive testing), eller det vi på norsk kaller Ikke-ødeleggende prøving. For å kunne gjennomføre UT på en god og sikker måte, må du ha opplæring og sertifisering innen metoden.

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
 • 12 dager
NDT Ultralydprøving (UT) - nivå 2

Ultralydprøving iht. NS-EN ISO 9712/ Nordtest - Nivå 2. NDT (Non destructive testing). Ikke-ødeleggende prøving.

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
 • 4 dager
NDT Visuell prøving (VT) – Oppfriskningskurs før resertifisering

VT-sertifikatet ditt har en gyldighet på 10 år, og du må derfor huske å resertifisere deg innen sertifikatets utløpsdato. Vi har kurset som gir deg en god «brush up» før resertifisering.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 7 dager
NDT Visuell prøving (VT), Nivå 1+2

Kiwas videobaserte NDT-kurs innen visuell testing gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

Les mer
 • Sertifisering
 • Virtuelt klasserom
 • 4 dager
NDT Visuell prøving (VT), Nivå 3

Dette er ett kurs for deg som ønsker å oppnå nivå 3 innen visuell testing VT.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
Phased Array Ultrasonics (PAUT)

Phased Array Ultrasonics (PAUT) er en avansert metode for ultralydtesting som har bruksområder innen industriell NDT-testing. Kurset er for deg som er sertifisert Ultralyd nivå 2 inspektør, og som ønsker utvidet kunnskap innenfor bruken av Phased Array (PAUT). Kurset og eksaminering er iht. EN ISO 9712/Nordtest.

Les mer

Videokurs innen NDT

Kiwa tilbyr videoopplæring innenfor flere av NDT-metodene. Online videokurs er kostnadsbesparende og effektivt for både bedrifter og kursdeltakere, samtidig som det minsker miljøavtrykket ved å kutte ned på reiser. 

De to første dagene av undervisningen på overflatemetodene gjennomføres videobasert, resten av kurset avholdes i våre kurslokaler. Under den videobaserte opplæringen kan kursdeltakeren sitte hjemme, på arbeidsplassen eller i utlandet, avhengig av hva som passer en selv best. Det eneste som kreves av deltakeren er en PC med mikrofon og kamera.

Vi tilbyr videoundervisning innen metodene: 

 • NDT Visuell Testing (VT) 
 • NDT Magnetpulver Testing (MT)
 • NDT Penetrant Testing (PT) 
 • Phased Array

Innhold:
Kursene tar deg gjennom alle relevante områder enten innen visuell testing (VT), magnetpulver testing (MT) eller penetrant testing (PT), slik at du står godt rustet til sertifiseringseksamen. 

Hva er NDT?

NDT (Non-destructive testing), eller det vi på norsk kaller Ikke-ødeleggende prøving, omfatter ulike testmetoder som brukes for å påvise materialfeil og svakheter som vil melde seg ved bruk over tid.

Ved bruk av NDT-testmetoder unngår man å redusere fysiske egenskaper og funksjonsevne til delen som undersøkes. 

NDT omfatter ulike testmetoder som brukes for å påvise materialfeil og svakheter som vil melde seg ved bruk over tid. For å kunne jobbe med NDT og utføre testingen på en god og sikker måte, må du ha opplæring og sertifisering innen metoden(e) du skal bruke. 

Kiwa er godkjent opplæringsinstans og tilbyr kurs innen de fleste NDT-metodene. Våre kurs gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.