NDT Radiografisk prøving (RT), Nivå 2

  • Videregående

Industriell radiografi innebærer bruk av sterke strålekilder. For å kunne utføre radiografisk prøving, må du derfor fullføre relevant opplæring og ta sertifikat som NDT-operatør iht. NS-EN ISO 9712/ Nordtest i metoden. Dette videregående kurset er for deg som ønsker å sertifisere deg som nivå 2-operatør og dermed kunne utføre radiografisk prøving selvstendig.  

  • Sertifisering
NDT Radiografisk prøving (RT), Nivå 2
Neste kurs : Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The item has been added to your shopping cart.

NDT Radiografisk prøving (RT), Nivå 2

Go to Cart