NDT Radiografisk prøving (RT), Nivå 1

  • Grunnleggende

For å kunne jobbe med radiografisk testing må du ha fullført kurs, bestå eksamen og ha praksis innen metoden. Dette grunnleggende innen Radiografisk prøving iht. NS-EN ISO 9712/ Nordtest - nivå 1 er for deg som ønsker en god innføring i sentrale begrep og prinsipper innen industriell radiografi  og testmetodens bruksområder, fordeler og begrensninger.

  • Sertifisering
NDT Radiografisk prøving (RT), Nivå 1
Neste kurs : Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The item has been added to your shopping cart.

NDT Radiografisk prøving (RT), Nivå 1

Go to Cart