Gass

Kurs for deg som skal prosjektere, installere og drifte gassanlegg. Vi har kurs som dekker alle krav til gassanlegg, gitt i forskrift om Farlig stoff med tilhørende temaveiledninger. Ved vårt øvingssenter i Haugesund har vi fullskala øvingsrigger til dette formålet.

Velg underkategori eller utforsk alle kursene

Filter
Kurskategori
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (19 results)
 • Virtuelt klasserom
 • 2 dager
Drift av anleggstype 2

Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Anleggstype 2 omfatter større gassanlegg for Propan/LPG og Naturgass(LNG).

Les mer
 • Bedriftsinternt - Virtuelt klasserom
 • 2 dager
Drift av biogassanlegg

Kursene er utarbeidet basert på opplæringsplanen til Biogassutvalget i Energigass Norge. Kursene dekker myndighetskrav i forskrift og temaveiledning. Kravet her er at alt driftspersonell på anlegg med biogass skal ha et eget driftskurs. I tillegg skal driftsansvarlige ha kurset for «Gassansvarlig – biogass».

Les mer
 • Nyhet
Waterstof Awareness
 • Nettkurs - start når du vil
E-læringskurs i Hydrogen

Etter å ha gjennomført e-læringskurset vil du sitte igjen med viktig kunnskap om alt fra tekniske aspekter rundt hydrogen til hvordan det passer inn i energiomstillingen og systemintegreringen.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
Gasskontrollør – gassmåling før entring og arbeid

Kurs for personell som skal foreta målinger for utstedelse av entrings- og arbeidstillatelser for arbeid i eller på tanker, rom, rørledning e.l. som har inneholdt eller inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 1 dag
Gasskontrollør – repetisjonskurs

«Forskrift om utførelse av arbeid» påpeker at kompetanse skal vedlikeholdes og oppdateres, og at det er hver virksomhets ansvar å påse at påkrevd kompetanse er tilpasset arbeidsoppgavene som utføres.

Les mer
 • Klasserom
 • 2 dager
Gass i fritidskjøretøy

Lær deg hvordan du håndterer gass i bobil eller campingvogn på riktig og trygg måte. Kravet til dokumentert kompetanse gjelder for alle som arbeider med gass. Også de som for eksempel selger campingkjøretøy hvor gass er installert. Overfor kunder skal man gi riktige råd hva gjelder regelverk, egenkontroll og bruk.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 2 dager
Gassansvarlig - biogass

Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Biogass kommer også inn under disse bestemmelsene.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 8 dager
Gasstekniker I - Installatør av anleggstype 1

Installasjon av anleggstype 1. Både teoretisk og prakstisk prøve må bestås for å kunne søke sertifikat. HMS delen av kurset tas som nettkurs før kurset begynner.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 9 dager
Gasstekniker II - Installatør av anleggstype 2

Kurs i henhold til Gassnormens krav til Gasstekniker II sertifikat, og oppfyller myndighetens krav til installasjon av anleggstype 2. Både teoretisk og praktisk prøve må bestås for å kunne søke sertifikat som Gasstekniker II.

Les mer
 • Nettkurs - start når du vil
Innføringskurs i gassteknikk som e-læring

Kurset gir grunnleggende kunnskap om ombygging av gassanlegg, regelverk og sikkerhetskrav og er obligatorisk for alle som skal sertifisere seg som gassteknikere eller faglige ledere. Kurset er også åpent for andre som ønsker en gassteknisk grunnopplæring.

Les mer
 • Nyhet
 • Klasserom
Kongsberg Agenda: Minikurs (gratis)

Bli med på våre gratis minikurs under Kongsberg Agenda! Vi tar opp spennende tema som Kvalitetsledelse, Miljøledelse, Arbeidsmiljø og HMS-internkontroll, Cybersikkerhet og Bærekraftsrapportering. Meld deg på i dag!

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
 • 4 dager
Kontroll av bærbare trykkluftflasker - metall og kompositt

Kursinnholdet bygger på retningslinjer fra Direktoratet for Arbeidstilsynet og gjeldende europeiske normer. Større deler av kurset er relevant for personell som kontrollerer tilsvarende beholdere for annen bruk enn pusteluft, f.eks. gassbeholdere.

Les mer
 • Klasserom
Midlertidige gassanlegg del 1

Kompetansekravene er tatt inn i Norsk Gassnorm og omfatter personell som arbeider med midlertidige gassanlegg i utleiefirma, leverandører av gass og leverandører av tørke-/varmeanlegg som ikke settes opp på permanent basis.

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
Midlertidige gassanlegg del 2

Kompetansekravene er tatt inn i Norsk Gassnorm og omfatter personell som arbeider med midlertidige gassanlegg i utleiefirma, leverandører av gass og leverandører av tørke- /varmeanlegg som ikke settes opp på permanent basis

Les mer
 • Bedriftsinternt
Områdeklassifisering (EX-områder)

Innføringskurs i hvordan kartlegge eksplosjonsfarlige områder. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer stiller krav til sonekartlegging i bedrifter som håndterer brennbare væsker, gasser eller støv.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 4 dager
Prosjektering av gassanlegg

Kurs i prosjektering av gassanlegg.

Les mer
 • Sertifisering
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
Resertifisering gass

Kiwa-kurset er for alle som tidligere har bestått installsjon og prosjektering av gassanlegg, og som må re-sertifisere seg etter 10 år.

Les mer
 • Bedriftsinternt
 • 2 dager
Tilsynskurs for gassanlegg

Kommunen skal føre tilsyn med fyringsanlegg for gass. Kurset er for dem som skal utføre tilsynet ved slike anlegg. Det retter seg særlig mot feieren, men passer også for andre som trenger å vite mer om hvilket regelverk og krav som stilles til bygging av gassanlegg.

Les mer
 • Klasserom
 • 2 dager
Vedlikehold av gassanlegg

Myndighetene stiller krav om at personell som skal utføre enkelt vedlikehold av gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Dette kurset er for de som skal vedlikeholde og skifte like for like komponenter i et gassanlegg med gass i gassfase.

Les mer