Biogass

Biogasskursene er utarbeidet etter bransjens egne anbefalinger, og spesielt tilpasset biogassanleggenes utfordringer og hensyn. Drift av biogass er et grunnkurs, hvor du får grunnleggende kunnskap om regelverk, gassene og sikkerhetsaspektene rundt dette. Gassansvarlig bygger på driftskurset og er tilpasset ledere i anleggene.

Velg underkategori eller utforsk alle kursene

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (2 results)
  • Bedriftsinternt - Virtuelt klasserom
  • 2 dager
Drift av biogassanlegg

Kursene er utarbeidet basert på opplæringsplanen til Biogassutvalget i Energigass Norge. Kursene dekker myndighetskrav i forskrift og temaveiledning. Kravet her er at alt driftspersonell på anlegg med biogass skal ha et eget driftskurs. I tillegg skal driftsansvarlige ha kurset for «Gassansvarlig – biogass».

Les mer
  • Virtuelt klasserom
  • 2 dager
Gassansvarlig - biogass

Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Biogass kommer også inn under disse bestemmelsene.

Les mer