Drift

Myndighetene stiller krav om at personell som skal drifte gassanlegg har nødvendig kompetanse. Våre kurs dekker dette kompetansekravet. 

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs
Drift av anleggstype 2
 • Virtuelt klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 8 925
Drift av anleggstype 2

Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Anleggstype 2 omfatter større gassanlegg for Propan/LPG og Naturgass(LNG).

Les mer
Drift av biogassanlegg
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 4 900
Drift av biogassanlegg

Kursene er utarbeidet basert på opplæringsplanen til Biogassutvalget i Energigass Norge. Kursene dekker myndighetskrav i forskrift og temaveiledning. Kravet her er at alt driftspersonell på anlegg med biogass skal ha et eget driftskurs. I tillegg skal driftsansvarlige ha kurset for «Gassansvarlig – biogass».

Les mer
Gassansvarlig - biogass
 • Virtuelt klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 8 500
Gassansvarlig - biogass

Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Biogass kommer også inn under disse bestemmelsene.

Les mer
Tilsynskurs for gassanlegg
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 4 750
Tilsynskurs for gassanlegg

Kommunen skal føre tilsyn med fyringsanlegg for gass. Kurset er for dem som skal utføre tilsynet ved slike anlegg. Det retter seg særlig mot feieren, men passer også for andre som trenger å vite mer om hvilket regelverk og krav som stilles til bygging av gassanlegg.

Les mer
Vedlikehold av gassanlegg
 • Klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 8 700
Vedlikehold av gassanlegg

Myndighetene stiller krav om at personell som skal utføre enkelt vedlikehold av gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Dette kurset er for de som skal vedlikeholde og skifte like for like komponenter i et gassanlegg med gass i gassfase.

Les mer