Gassmåling før entring og arbeid

Hvert år skjer ulykker som følge av at arbeid utføres i og på tanker, rom og rørledninger som inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer. For å forebygge dette har myndighetene stilt krav til at det skal utstedes entrings- og arbeidstillatelser ved slike arbeidsoppgaver. Kiwa har bred bransjeerfaring og tilbyr deg relevante kurs og opplæring.

Velg underkategori eller utforsk alle kursene

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (2 results)
  • Sertifisering
  • Nettkurs + klasserom
Gasskontrollør – gassmåling før entring og arbeid

Kurs for personell som skal foreta målinger for utstedelse av entrings- og arbeidstillatelser for arbeid i eller på tanker, rom, rørledning e.l. som har inneholdt eller inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer.

Les mer
  • Sertifisering
  • Nettkurs + klasserom
  • 1 dag
Gasskontrollør – repetisjonskurs

«Forskrift om utførelse av arbeid» påpeker at kompetanse skal vedlikeholdes og oppdateres, og at det er hver virksomhets ansvar å påse at påkrevd kompetanse er tilpasset arbeidsoppgavene som utføres.

Les mer

Entringskurs

Dette er et kurs for personell som skal foreta måling av brennbare og helsefarlige gasser, og verifisere gassfri atmosfære før entrings- og arbeidstillatelser utstedes.

Krav om verifisering av gassfri atmosfære gjelder alt arbeid i, eller ved tanker rom og rørledninger der det kan forekomme brennbare eller helsefarlige gasser eller støv.

Kravet om utstedelse av entrings og arbeidstillatelser er hjemlet i Arbeidstilsynets «Forskrift om utførelse av arbeid».