Gassansvarlig - biogass

  • 2 dager
  • Videregående

Kurs for de med driftsansvar på biogassanlegg. 

Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Biogass kommer også inn under disse bestemmelsene.

kr 9 010
Meld meg på
Gassansvarlig - biogass
Neste kurs
Startdato 11 juni
Sted Online
Gjennomføres som Virtuelt klasserom
Kursdager
  • 11/06/2024 - 12/06/2024
 
 
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The service was successfully added to your shopping cart

Gassansvarlig - biogass

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart