Områdeklassifisering (EX-områder)

  • Grunnleggende

Innføringskurs i hvordan kartlegge eksplosjonsfarlige områder. 

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer stiller krav til sonekartlegging i bedrifter som håndterer brennbare væsker, gasser eller støv.

Områdeklassifisering (EX-områder)
Neste kurs : Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The item has been added to your shopping cart.

Områdeklassifisering (EX-områder)

Go to Cart