Områdeklassifisering (EX-områder)

  • Grunnleggende

Innføringskurs i hvordan kartlegge eksplosjonsfarlige områder. 

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer stiller krav til sonekartlegging i bedrifter som håndterer brennbare væsker, gasser eller støv.

Områdeklassifisering (EX-områder)
Neste kurs : Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The service was successfully added to your shopping cart

Områdeklassifisering (EX-områder)

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart