Drift av kjelanlegg

Kursene gir den teoretiske kompetanse som «Forskrift om farlig stoff» med tilhørende «Temaveiledning» krever av personer til pass av alle typer kjelanlegg. For særlig kompliserte kjelanlegg kan det i tillegg kreves utvidet spesialopplæring som må dokumenteres.

Kravene om akkreditert personsertifisering gjelder for personell som skal betjene kjelanlegg med effekt lik eller større enn 0,5 MW og vann- eller damptemperatur over 110°C.

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (3 results)
  • Sertifisering
  • Nettkurs - start når du vil
Kjeloperatør (trinn 1)

E-lærings-kjeloperatørkurs for selvstendig drift av kjelanlegg under 0,5MW og for kjeloperatører som drifter større anlegg under ledelse av kjelpasser.

Les mer
  • Sertifisering
  • Nettkurs - start når du vil
Kjelpasser (trinn 2)

E-læringskurs for drift av kjelanlegg på 110ºC eller mer, og med effekt på 0,5MW eller mer.

Les mer
  • Sertifisering
  • Nettkurs - start når du vil
Oppdateringkurs - Drift av kjelanlegg

Oppdateringkurs beregnet på personell som ikke oppfyller krav til resertifisering av sitt sertifikat eller personer som skal resertifiseres og som ønsker en oppdatering av stoffet før eksamen. Kurset omfatter repetisjon av aktuelt kjelerelatert stoff samt orientering om dagens regelverk/forskrifter.

Les mer