Trykkluftsflasker

Skal du gjennomføre fylling og kontroll av trykkluftflasker i metall eller kompositt? Våre kurs tilfredsstiller kravene for å bli godkjent sakkyndig person av Arbeidstilsynet. 

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (1 results)
  • Sertifisering
  • Klasserom
  • 4 Dag(er)
Kontroll av bærbare trykkluftflasker - metall og kompositt

Kursinnholdet bygger på retningslinjer fra Direktoratet for Arbeidstilsynet og gjeldende europeiske normer. Større deler av kurset er relevant for personell som kontrollerer tilsvarende beholdere for annen bruk enn pusteluft, f.eks. gassbeholdere.

Les mer