Trykkluftsflasker

Skal du gjennomføre fylling og kontroll av trykkluftflasker i metall eller kompositt? Våre kurs tilfredsstiller kravene for å bli godkjent sakkyndig person av Arbeidstilsynet. 

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs
  • Sertifisering
Kontroll av bærbare trykkluftflasker - kompositt
  • Klasserom
Kontroll av bærbare trykkluftflasker - kompositt

Kursinnholdet er bygget opp rundt europeiske normer for utførelse og kontroll av komposittbeholdere.

Les mer
  • Sertifisering
Kontroll av bærbare trykkluftflasker - metall og kompositt
  • Klasserom
  • 4 dager
  • fra 15 950,00
Kontroll av bærbare trykkluftflasker - metall og kompositt

Kursinnholdet bygger på retningslinjer fra Direktoratet for Arbeidstilsynet og gjeldende europeiske normer. Større deler av kurset er relevant for personell som kontrollerer tilsvarende beholdere for annen bruk enn pusteluft, f.eks. gassbeholdere.

Les mer