26 mars 2019

Kontroll av farlige kjemikalier

Kvinnelig kjemikalierådgiver står klar til å kontrollere farlige kjemikalier. Foto.

Miljødirektoratet gjennomfører i vår våren 2019 nye kontroller og sikrer at emballasjen og faremerkingen av farlige kjemikalier som selges til forbrukere stemmer.
 
Kjemikalier kan være skadelige dersom de ikke oppbevares, håndteres og avhendes på riktig måte. Derfor er det viktig at virksomheter som framstiller, importerer og omsetter farlige kjemikalier, er klar over sitt ansvar - sjekk at fareklassifiseringen, merkingen og emballeringen er korrekt.
 
Ved salg til forbruker kan det for eksempel være krav om barnesikker lukkemekanisme. Stoffer som er oppført på begrensningslista er det ikke lov å selge til forbrukere på grunn av uakseptabel risiko for mennesker og/eller miljø. Disse stoffene er enten helt eller delvis forbudt å produsere, importere, omsette og/eller bruke.
 
Hva kan vi bidra med?
Kjemiavdelingen ved Kiwa Norge kan bistå din virksomhet med å sjekke om dere tilfredsstiller kjemikalieregelverket. Vi holder også kurs og opplæring for både brukere av kjemikalier og for de med et kjemikalieansvar. Informasjon og opplæring bidrar til at man forstår hvorfor det er viktig å følge rutiner, og hva som kan skje om man ikke gjør det.
 
Les mer om kontrollen på Miljødirektoratet sine sider her.
Les mer om våre kurs her.