FG-750 Talevarsling

  • Videregående

Kurs for de som arbeider med talevarsling og har bestått eksamen fra FG-750 Automatiske brannalarmanlegg kurs.

Opplæringen tar utgangspunkt i krav gitt i NS 3961:2016, TEK17, forskrift om brannforebygging og ivaretar kompetansekravene til personell gitt i FG-750:2.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og prosjekteringsoppgaver, og har avsluttende eksamen siste dag. 

  • Sertifisering
FG-750 Talevarsling
Neste kurs : Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The service was successfully added to your shopping cart

FG-750 Talevarsling

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart