Inspeksjon av svovelsyretank

Se hvordan det gikk for seg da Kiwa inspiserte svovelsyretanken til Acinor.

3D-skanning av oljetank

Se hvordan Kiwa inspiserer en oljetank med 3D laserskanner.

Floorscanner

Kartlegging av gulv i alle typer tankanlegg med SLOFEC FLoorscanner.