Inspeksjon

Kiwa er en global leverandør av inspeksjonstjenester. I Norge har vi mer enn 40 års erfaring fra ulike bransjer og er akkreditert iht. ISO 17020.

Vi leverer inspeksjonstjenester som gir kundene trygghet og kontinuitet med fokus på tillit og kvalitet. 

Filter
Tjeneste
Marked
Services (21 results)
Kontroll av heis og rulletrapper i næringsbygg og offentlige bygg

Kiwa utfører periodisk sikkerhetskontroll av heiser og rulletrapper. I tillegg utførerer vi kontroll etter modernisering/endring og ulykkesgransking.

Les mer
Uavhengig inspeksjonsorgan

Kiwa er akkreditert som uavhengig inspeksjonsorgan type A i henhold til NS-EN 17020 for trykkpåkjent utstyr og annet utstyr som kommer inn under forskrift om farlig stoff. Kiwa foretar konstruksjonskontroll, ferdigkontroll og tilstandskontroll av alle typer anlegg.

Les mer
Kvalifisering av sveiseprosedyrer (WPQR)

Kiwa tilbyr tredjeparts bevitnelse og utstedelse av sveiseprosedyrer.

Les mer
Inspeksjon av ståltau i skiheis og taubane

Kiwa er akkreditert for magnetisk induktiv prøving av taubaner. Inspeksjon av skiheisen/taubanen gir deg og dine gjester trygghet og sikkerhet i anlegget.

Les mer
Inspeksjon av bruer

Kiwa leverer inspeksjonstjenester i forbindelse med nye og eksisterende bruanlegg. Vi sikrer at bruer bygges riktig og fører ettersyn med tilstanden.

Les mer
Inspektører med hjelmer sett ovenfra
Tilstandskontroll - forskrift om farlig stoff

Kiwa tilbyr systematisk tilstandskontroll i henhold til forskrift om farlig stoff.

Les mer
Kontroll av automatiske slokkeanlegg

I henhold til lovverkskrav skal bygningseiere sørge for at sikkerhetsinnretninger blir kontrollert og vedlikeholdt. Kiwa utfører førstegangs- og rutinekontroll av slokkeanlegg. Vi registrerer anlegget inn i FG-kontroll.

Les mer
Heiskontroll i borettslag, sameier og private boliger

Kiwa utfører periodisk sikkerhetskontroll av alle typer heiser

Les mer
Kjelinspeksjon

Kiwa tilbyr kjelinspeksjon i henhold til forskrift om farlig stoff.

Les mer
Overflatebehandling

Kiwa har flere stål- og sveiseinspektører som i tillegg er FROSIO-sertifiserte. Vi kan bistå med inspeksjon og veiledning gjennom hele prosessen, hjelpe deg med å avdekke feil og mangler som design- og malingsfeil, og stiller med nødvendig utstyr for å utføre kvalitetskontrollen.

Les mer
Fabrikasjon

Sveisekontroll med ikke-destruktiv testing (NDT) er en viktig del av fabrikasjon eller produksjon for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles for materialets interne styrke og integritet. Kiwa utfører sveisekontroll og NDT på stålkonstruksjoner i alle kategorier innenfor bygg og offshore anlegg.

Les mer
Kiwa FSS Testlab
Testing av sprinklerhoder etter NS-EN 12845 - Tillegg K

Sprinkler anlegget kan forringes over tid og det bør gjennomføres en vurdering av anlegget etter 25 år. Vi tester sprinklerhoder for å verifisere om kvalitet og pålitelighet fortsatt er tilfredsstillende.

Les mer
Enhetsverifikasjon og sluttkontroll av nye løfteinstallasjoner

Som teknisk kontrollorgan utfører Kiwa kontroll av nye løfteinstallasjoner og typegodkjenning av nye og tilpassede enheter

Les mer
TSCAN

Kiwa tilbyr TSCAN som er et komplett system for kontinuerlig skanning av tykkelsen i magnetiske materiale.

Les mer
SLOFEC™

SLOFEC ™ (Saturation Low Frequency Eddy Current) en pålitelig metode som kan påvise korrosjon på et tidlig tidspunkt og dermed bidra til å holde kostnadene nede. Kiwa er akkreditert for virvelstrømtesting (Eddy Current) etter ISO 17643.

Les mer
Vindturbiner

Kiwa kontrollerer årlig utstyr i over 1000 vindmøller i Norden for våre kunder.

Les mer
Fornøyelsesinnretninger

Eier av fornøyelsesinnretninger har det fulle ansvar for at krav til sikkerhet er oppfylt. Kiwa utfører uavhengig teknisk kontroll av installasjoner til fornøyelsesformål.

Les mer
Positiv material identifikasjon (PMI)

Kiwas bruk av PMI avdekker materialets kjemiske sammensetning, og imøtekommer samtidig markedets krav til kvalitet og dokumentasjon.

Les mer
Tankinspeksjon

Kiwa foretar tankinspeksjon både på trykktanker og atmosfæriske lagertanker i henhold til forskrift om farlig stoff eller tankforskriften.

Les mer
Ultralydtesting (UT)

Kiwa utfører ultralydtesting for å avdekke eventuelle feil og skader i forbindelse med sveising i forskjellige materialer.

Les mer
Digital Røntgen med Digital Detector Array

Med digitalt røntgenutstyr kan Kiwa foreta undersøkelser mens den daglige driften pågår. Kiwa er akkreditert for testing med digital røntgen etter ISO 17636-2.

Les mer