Kiwa er en global leverandør med mer enn 40 års erfaring med inspeksjonstjenester. Kiwa er akkreditert som inspeksjonsorgan type A i henhold til NS-EN 17020 for å utføre uavhengig inspeksjon av alle typer trykkpåkjent utstyr. Vi gjennomfører inspeksjon i overenstemmelse med nasjonale forskrifter med tilhørende temaveiledninger, og relaterte internasjonale og nasjonale standarder og brukernormer. Kiwa foretar konstruksjonskontroll, ferdigkontroll og tilstandskontroll av alle typer anlegg.

 • Kiwa er akkreditert som uavhengig inspeksjonsorgan type A i henhold til NS-EN 17020 for trykkpåkjent utstyr og annet utstyr som kommer inn under forskrift om farlig stoff. Kiwa foretar konstruksjonskontroll, ferdigkontroll og tilstandskontroll av alle typer anlegg.
  Les mer
 • Kiwa tilbyr systematisk tilstandskontroll i henhold til forskrift om farlig stoff.
  Les mer
 • Kiwa tilbyr kjelinspeksjon i henhold til forskrift om farlig stoff.
  Les mer
 • Kiwa foretar tankinspeksjon både på trykktanker og atmosfæriske lagertanker i henhold til forskrift om farlig stoff eller tankforskriften.
  Les mer