Vi utfører kontroller i henhold til relevante ISO-, NS- og ASTM-standarder. 

Tilstandskontroll av nye og eldre betongkonstruksjoner

Inspeksjon og tilstandskontroll utføres i forbindelse med ferdigstilling eller rehabilitering av støpte konstruksjoner. Dette gjelder både reparasjoner og nybygg der man vil vite om arbeidet er utført i henhold til spesifikasjon eller man har mistanke om at det kan være problemer med konstruksjonen. Gjennom en inspeksjon får vi innblikk i faktorer som kan påvirke styrke og levetid for konstruksjonen. Vi får også oversikt over betongens tilstand med tanke på rehabilitering og reparasjon av konstruksjonen. 

Hva inkluderer en tilstandskontroll eller inspeksjon?

  • Gjennomgang av byggeteknisk dokumentasjon
  • Dokumentasjon på tilstand
  • Enkel tilstandsvurdering
  • Laboratorieanalyser
  • Styrkeberegninger
  • Vurdering av maling og overflatetilstand

Inspeksjon av maling og belegg på støp og puss

Vi utfører også kontroll og beskrivelse av maling og overflatebehandling av betong. Dette inkluderer rådgivning med tanke på nybygg og rehabilitering av eksisterende skader på malingen. Ved riktig bruk av maling på betong og puss vil man kunne få en god levetid på behandlingen selv på vanskelige overflater. Vår rådgivning inkluderer både valg av produkttyper, forbehandling av betongen og påføring. Undersøkelser i forbindelse med dette inkluderer typisk fuktmålinger, vurdering av design og kontroll av betongens kvalitet.

Denne typer analyser utføres typisk på balkonger, fasader eller på større innendørs arealer som i garasjenanlegg.

Kartlegging av armering

Vi bruker ground penetrating radar (GPR) og ultralydinstrument til kartlegging av armering i betong. Ved hjelp av disse instrumentene kan vi både lokalisere armering og måle overdekning. Vi kan lokalisere både metalliske og ikke metalliske objekter som er innstøpt i betong, eksempelvis kabler, rør, bolter, spennkabler etc. I tillegg er det også mulig å lokalisere hulrom og delamineringer.

Fasthetsprøving av betong

Kiwa utfører fasthetsprøving av betong på alle typer prøver og tar kjerneprøver ute på site ved behov. I tillegg har vi utherdingskar for prøver av ferskbetong der dette er nødvendig.

Vi er sertifisert av Kontrollrådet for følgende klasse og prøvingsområde:

  • Klasse H1 - Prøvingslaboratorium
  • Prøvingsområde AI - fersk betong
  • Prøvingsområder AII - herdet betong

Kalibrering av luftporemåler til betong

Bruker du luftporemålere for bestemmelse av luftinnhold i betong iht. EN 12350-7? For å være sikker på at resultatene fra prøvene er korrekte må luftporemåleren kalibreres regelmessig.