Kiwa gjennomfører inspeksjon av automatiske slokkeanlegg og brannteknisk tilstandsvurdering av bygninger.

En brannteknisk tilstandsvurdering beskriver brannsikkerheten i bygget og danner grunnlaget for å prioritere tiltak for å utbedre eventuelle mangler.

  • For bygg i tiltaksklasse 2 eller 3 er det lovpålagt med uavhengig kontroll av brannkonsept. Vi har sentral godkjenning for kontroll av brannsikkerhet.
    Les mer
  • I henhold til lovverkskrav skal bygningseiere sørge for at sikkerhetsinnretninger blir kontrollert og vedlikeholdt. Kiwa utfører førstegangs- og rutinekontroll av slokkeanlegg. Vi registrerer anlegget inn i FG-kontroll.
    Les mer
  • Trenger bedriften din hjelp med prosjektering av automatiske slokkeanlegg? Vi har sentral godkjenning for prosjektering av slokkeinstallasjoner.
    Les mer