Kiwa gjennomfører inspeksjon av automatiske slokkeanlegg og brannteknisk tilstandsvurdering av bygninger.

En brannteknisk tilstandsvurdering beskriver brannsikkerheten i bygget og danner grunnlaget for å prioritere tiltak for å utbedre eventuelle mangler.