Pålitelighet, sikkerhet og brukbarhet er avgjørende faktorer for at et kjelanlegg skal fungere optimalt. Kjeler og komponenter som veggrør, sylindere, ventiler og kanaler har begrenset levetid, og slitasje kan føre til bruddskader og korrosjon. For å kunne forebygge lekkasjer, ulykker og driftsstans er det nødvendig å overvåke hvilken tilstand anlegget er i slik at man kan finne potensielle feil på et tidlig stadium.

I tillegg til førstegangsinspeksjon av kjelanlegg ved idriftssettelse utfører Kiwa systematisk tilstandskontroll som beskrevet i forskrift om farlig stoff. («Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen».) Krav til systematisk tilstandskontroll på denne type anlegg er normalt satt til hvert femte år. 

Fordeler med kjelinspeksjon

 • Redusere stans og nedetid
 • Identifisere problemene før de forårsaker skade 
 • Forhindre lekkasjer og ulykker 
 • Spare kostnader 
 • Sikre rulleprosessen 
 • Beskytte miljøet 
 • Fremme sikkerhet på arbeidsplassen

Avansert teknologi

Kiwa har omfattende erfaring og kunnskap med kjelfasiliteter, og er ledende innen bruk av ny teknologi. Vi tilbyr ikke-destruktiv prøving (NDT) ved hjelp av avanserte og pålitelige metoder. Dette innebærer at vi kan teste anlegget under normal drift, slik at vi kan finne skademekanismer og fremskaffe verdifull informasjon på stedet uten at du trenger å stanse driften.
Med vår hjelp kan du planlegge i forkant, forhindre at mangler oppstår, få inspeksjon når det passer deg og bruke kjelen sikkert i kommende bruksperiode. Med grundig prosjektstyring kan vi utarbeide nøyaktige oppgraderinger og gjennomføre tids- og kostnadseffektive prosjekter. Sammen kan vi lage forebyggende og risikobaserte inspeksjons- og vedlikeholdsplaner for framtiden.

Typiske aktiviteter ved en kjelinspeksjon

 • innvendig og utvendig inspeksjon
 • kontroll av sikringsutstyr
 • kontroll av sikkerhetsventiler og øvrig armatur
 • trykkprøving og NDT
 • funksjonskontroll for å sikre at anlegget fungerer etter hensikten
 • dokumentasjonsgjennomgang av drifts- og vedlikeholdsunderlag

Kvalitetssikring og skadeanalyse

Kiwa utfører kvalitetssikring under konstruksjons- eller moderniseringsfaser. Sveiseovervåking og sveiseprøver sammen med grundig prosjekt- og metodeplanlegging er viktig, både for å holde timeplanen og for å kunne gjenoppta driften så hurtig som mulig. Vi gjennomfører også skadeundersøkelser på sveisekonstruksjoner, tester koblingsstyrke og hardhetsegenskaper og vurderer feilmekanismer. Sveisemetodekvalifikasjonsprøver kan gjennomføres i vårt laboratorium.