Lagertanker og deres komponenter utsettes for store påkjenninger. Innholdet i tanken, været eller driftsforholdene kan forårsake lekkasje som skader både mennesker og miljøet. Blokkerte ventiler og avløp, defekte trappeløp, revner i vegger o.l. kan medføre sikkerhetsrisiko. For å holde beholderen i orden og foreta korrekt vedlikehold til rett tid kreves ekspertise og informasjon fra jevnlige kontroller.

Kiwa tilbyr inspeksjon av tanker i henhold til kravene utarbeidet av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern (DSB). Under en inspeksjon vil tanken og dens utstyr undersøkes for tegn på forfall eller mangler, slik som slitasje, brudd og korrosjon. Dette kan gjøres enkelt, kostnadseffektivt, visuelt og pålitelig med avanserte ikke-destruktive metoder (NDT), og kontrollen kan i mange tilfeller gjennomføres mens anlegget er i drift.

Fordeler med tankinspeksjon

  • Vurdere hele tankens tilstand inkludert alt tilbehør 
  • Forhindre lekkasjer og ulykker 
  • Beskytte miljøet 
  • Øke sikkerheten 
  • Maksimere prosessoppetid og lønnsomhet 
  • Hjelpe deg å foreta korrekt vedlikehold på rett tid 
  • Avanserte prøvemetoder muliggjør inspeksjoner under drift

Kiwa er ledende i bruk av ny teknologi, og vi utvikler kontinuerlig våre metoder basert på tilbakemelding fra kundene.
Vi legger vekt på å gjennomføre inspeksjoner når det passer deg for å redusere forsinkelsene i driften og andre funksjoner så mye som mulig. Vi hjelper deg å planlegge og finne ut nøyaktig hvilket vedlikehold som kreves slik at du kan benytte fasilitetene sikkert i kommende bruksperiode. 

Et bredt spekter av tjenester

Kiwa tilbyr en lang rekke tjenester innen tankinspeksjon. Vi kan for eksempel finne tankens volum med 3D lasermålersystem. Vi kan kartlegge tankens gulv med LFET Floorscan-metode, som gir et visuelt kart over forholdene på gulvplatene. For kartlegging av korrosjon i mantelplatene bruker vi en wallscanner (crawler). Om du ønsker utfører vi også tank-assessment etter EEMUA 159 for å vurdere tankens tilstand. I samarbeid med deg kan vi gjøre beregninger om tankens driftstilstand og utvikle forebyggende og risikobaserte vedlikeholds- og inspeksjonsplaner.