• Installasjon av anleggstype 1. Både teoretisk og prakstisk prøve må bestås for å kunne søke sertifikat. HMS delen av kurset tas som nettkurs før kurset begynner.
  Les mer
 • Kurset gir grunnleggende kunnskap om ombygging av gassanlegg, regelverk og sikkerhetskrav og er obligatorisk for alle som skal sertifisere seg som gassteknikere eller faglige ledere. Kurset er også åpent for andre som ønsker en gassteknisk grunnopplæring.
  Les mer
 • Kurs i henhold til Gassnormens krav til Gasstekniker II sertifikat, og oppfyller myndighetens krav til installasjon av anleggstype 2. Både teoretisk og praktisk prøve må bestås for å kunne søke sertifikat som Gasstekniker II.
  Les mer
 • Kiwa-kurset er for alle som tidligere har bestått installsjon og prosjektering av gassanlegg, og som må re-sertifisere seg etter 10 år.
  Les mer
 • Kommunen skal føre tilsyn med fyringsanlegg for gass. Kurset er for dem som skal utføre tilsynet ved slike anlegg. Det retter seg særlig mot feieren, men passer også for andre som trenger å vite mer om hvilket regelverk og krav som stilles til bygging av gassanlegg.
  Les mer
 • Selger du gass og gassutstyr til privatmarkedet? Da krever norsk lov at du skal kunne legge fram et eget kompetansebevis. Kiwa tilbyr nettkurs for selgere.
  Les mer
 • Kompetansekravene er tatt inn i Norsk Gassnorm og omfatter personell som arbeider med midlertidige gassanlegg i utleiefirma, leverandører av gass og leverandører av tørke- /varmeanlegg som ikke settes opp på permanent basis
  Les mer
 • Lær deg hvordan du håndterer gass i bobil eller campingvogn på riktig og trygg måte. Kravet til dokumentert kompetanse gjelder for alle som arbeider med gass. Også de som for eksempel selger campingkjøretøy hvor gass er installert. Overfor kunder skal man gi riktige råd hva gjelder regelverk, egenkontroll og bruk.
  Les mer
 • Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Biogass kommer også inn under disse bestemmelsene.
  Les mer
 • Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Anleggstype 2 omfatter større gassanlegg for Propan/LPG og Naturgass(LNG).
  Les mer
 • Kompetansekravene er tatt inn i Norsk Gassnorm og omfatter personell som arbeider med midlertidige gassanlegg i utleiefirma, leverandører av gass og leverandører av tørke-/varmeanlegg som ikke settes opp på permanent basis.
  Les mer
 • Kursene er utarbeidet basert på opplæringsplanen til Biogassutvalget i Energigass Norge. Kursene dekker myndighetskrav i forskrift og temaveiledning. Kravet her er at alt driftspersonell på anlegg med biogass skal ha et eget driftskurs. I tillegg skal driftsansvarlige ha kurset for «Gassansvarlig – biogass».
  Les mer
 • Kurs i prosjektering av gassanlegg.
  Les mer
 • Myndighetene stiller krav om at personell som skal vedlikeholde gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Kurs for de som skal vedlikeholde og skifte komponenter i et gassanlegg
  Les mer

Gass og gassmålinger

For å oppfylle myndighetenes krav til dokumentert kompetanse er det utarbeidet egne bransjenormer med krav til sertifisering. 

Myndighetene setter opplæringskrav til alle som skal arbeide med gass. I forskriftens temaveiledninger gis det konkrete krav til alle som skal prosjektere, installere, drifte, vedlikeholde og kontrollere gassanlegg. Det skilles mellom ulike anleggsstørrelser, men det skal kunne dokumenteres eksamen fra opplæring innen samtlige områder. 

Forskriften viser til at der det finnes anerkjente normer for kompetanse, skal innholdet i disse legges til grunn som et minimum. 

Vi har kurs som dekker alle krav til gassanlegg, gitt i forskrift om Farlig stoff med tilhørende temaveiledninger. Ved vårt øvingssenter i Haugesund har vi fullskala øvingsrigger til dette formålet.