Hvorfor velge Kiwa?

  • Vi er en totalleverandør innen kjemikaliehåndtering
  • Vi har et stort fagmiljø med nødvendig utdannelse og spisskompetanse på kjemikalieregelverk
  • Vi har lang erfaring med et bredt spekter av små og store virksomheter
  • Vi har oppdatert kunnskap gjennom faglig påfyll og jevnlig kontakt med myndighetene
  • Vi tilbyr skreddersydd rådgivning og kurs tilpasset deres behov
  • Vi tar ingen snarveier og lever av å levere kvalitet