Būtinumą mokyti darbuotojus, kelti jų kvalifikaciją sąlygoja pačių įmonių poreikiai bei interesai, todėl darbuotojai turi būti mokomi aptarnauti naujas technologijas, kokybiškai teikti paslaugas, priimti ekonomiškus, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančius sprendimus. Įmonėse, organizacijose dirbantiems asmenims reikalingas nuolatinis profesinis mokymas, žinių atnaujinimas bei kvalifikacijos kėlimas.

UAB "Kiwa Inspecta"  ekspertai ir specialistai, turintys ilgametę darbo patirtį vykdo darbuotojų profesinius bei kvalifikacinius mokymus, atestacijas, organizuoja kursus, seminarus, konferencijas UAB "Kiwa Inspecta"  Kompetencijų centre ir įmonėse. Mokymų metu pateikiama naujausia, aktualiausia informacija, praktiniai pavyzdžiai, susiję su potencialiai pavojingų įrenginių eksploatavimu, jų techninės būklės tikrinimu, atitikties vertinimu, pavojingų darbų organizavimu, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymu.