Ekonominis augimas skatina siekti vis aukštesnio gyvenimo lygio ir geresnių ekonominių sąlygų šalies viduje. Todėl intensyviai kuriamos naujos darbo vietos, keičiamos pasenusios technologijos naujomis, įgyvendinami sudėtingi projektai, reikalaujantys daug žinių ne tik taikant standartų, įstatymų, taisyklių ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, bet ir skiriant reikiamą dėmesį darbuotojus supančiai darbo aplinkai, naudojamų technologijų saugumui užtikrinti.

UAB "Kiwa Inspecta"  subūrusi atestuotus aukštos kvalifikacijos specialistus teikia statybos techninės priežiūros, pramonės techninio bei darbuotojų saugos ir sveikatos konsultavimo paslaugas. Įstaigos specialistai dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir mokymuose bei sukauptas žinias pritaiko praktikoje. Mūsų teikiamos paslaugos atitiks Jūsų poreikius, bus objektyvios ir bešališkos.

Naujos paslaugos:

  • LEAN sistemos diegimas;
  • LEAN principų integravimas į vadybos sistemas  (kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kt.)