Kiwa.lt internetinė svetainė

UAB "Kiwa Inspecta" svetainę sukūrė ir administruoja "Kiwa" darbuotojai visame pasaulyje. Svetainės tikslas yra suteikti informaciją apie Kiwa teikiamas paslaugas, bendrą kokybės vadybą, kampanijas ir iniciatyvas, skirtas visų susijusių šalių augimui ir plėtrai remti. Tai atitinka nacionalinius ir Europos teisės aktus bei individualias gaires. Siekiama padidinti mūsų klientų paslaugų kokybę ir konkurencingumą.


Svetainėje pateikiama naujausia visų sertifikuotų įstaigų apžvalga ir dokumentai bei nuorodos į kitas svetaines, kurios gali būti naudingos naudotojams. Be to, tinklavietėje yra portalai, naujienos ir visuotinai prieinamos konsultacinės paslaugos.


Nei Kiwa N.V., nei Kiwa dukterinės įmonės ar bet kuris Kiwa vardu veikiantis asmuo ar organizacija negali būti laikoma atsakinga už teisėtą šios svetainės turinio patikimumą arba už netinkamą šio turinio aiškinimą.


El. laiškai

Elektroniniai laiškai ir su jais siunčiamuose dokumentuose esanti informacija gali būti konfidenciali ir yra skirta tik nurodytam asmeniui. Jeigu ji pasiekė klaidingą adresatą, prašome apie tai informuoti siuntėją bei neplatinti šios informacijos tretiesiems asmenims. Dėkojame.