Tvarūs sprendimai

Šiandien tvarumas yra neatsiejamas nuo valdžios institucijų, įmonių ir piliečių  kasdieninės veiklos. Ši tendencija atsispindi viešosios nuomonės apklausose, vyriausybės politikos gairėse, verslo iniciatyvose ir naujai išleistuose reglamentuose.

Įmonės, teikiančios tvarias paslaugas ir produktus, pvz., antrinių žaliavų perdirbimo įmonės, žaliosios energijos gamintojai, šildymo įrenginių tiekėjai, saulės energijos kolektorių ir pakuočių gamintojai, privalo laikytis vis daugiau jų veiklą reglamentuojančių taisyklių ir standartų. Be  to pagal naujausius reglamentus gamybos procesai turi būti kuo patvaresni.

Kiwa yra pasaulinis lyderis bandymų, tikrinimo ir sertifikavimo srityse. Mūsų tikslas padėti organizacijoms sumažinti žalingą poveikį aplinkai, įgyvendinant tvarius sprendimus.

Filtrai
Paslaugos
Market
Services (11 results)
Techninis auditas

Procedūra, kurios metu nustatomas ir įvertinamas statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų esamas stovis ir esminių statinio reikalavimų atitikimas pagal keliamus Lietuvos respublikos statybos (statinių) techninius reikalavimus.

Skaityti daugiau
Man points to growth in quality system
ISO 9001 Kokybės vadyba

ISO 9001 – tarptautinis standartas. Jame išdėstyti kokybės vadybos sistemos reikalavimai bet kokio dydžio organizacijoms, bet kokioms veikloms, kad jų kuriami, gaminami produktai ar paslaugos atitiktų nustatytus kokybės reikalavimus.

Skaityti daugiau
Statinio techninė priežiūra (STP)

Tai statinio techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Statinio techninė priežiūra vykdoma remiantis STR 1.07.03:2017 „STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA.

Skaityti daugiau
Termovizija

Procedūra, kurios metu termovizinės kameros pagalba fiksuojami objektų skleidžiami infraraudonieji spinduliai, kurie paverčiami skaitmeniniu signalu ir atvaizduojami termonuotraukose.

Skaityti daugiau
Elektrofizikiniai varžų matavimai

Matavimai atliekami vadovaujantis elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Skaityti daugiau
Corporate Social Responsibility (CSR)
Gaminio aplinkosauginė deklaracija

EPD yra III tipo aplinkosaugos deklaracijos ir yra reglamentuojamos EN ISO 14025 ir EN 15804. Juose pateikiama kiekybiškai įvertinama informacija apie aplinką remiantis Europos suderintu moksliniu pagrindu. Duomenys kuriami visapusiškai žiūrint į gaminį, optimizavimo galimybes pagal medžiagiškumą.

Skaityti daugiau
Sukurkite savo gyvavimo ciklo vertinimą ir EPD naudodami „R<THiNK“

Naudodami ReTHiNK galite savarankiškai kurti savo produktų gyvavimo ciklo vertinimus ir EPD. Gyvavimo ciklo vertinimas (Life Cycle Assessment, LCA) suteikia informacijos apie jūsų produkto poveikį aplinkai (pvz., visuotinio atšilimo potencialą, eutrofikacijos potencialą ar išteklių suvartojimą) per visą produkto gyvavimo ciklą.

Skaityti daugiau
BREEAM sertifikavimas

BREEAM - (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) tarptautinis pastatų poveikio aplinkai ir žmogui vertinimo standartas ir sertifikavimo sistema.

Skaityti daugiau
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

Sertifikavimas atliekamas naudojant NRG-sert programą (versija 5.4.3.0.) pagal STR 2.01.02:2016 (AM įsakymas Nr. D1-648 (2019-10-29)).

Skaityti daugiau
Energetinis auditas

Energetinis auditas - pastatų, technologinių procesų ir įrenginių energijos vartojimo analizė, leidžianti parinkti ekonomiškai ir technologiškai priimtinas priemones išlaidoms už energiją mažinti.

Skaityti daugiau
fish butchering
MSC Gamybos grandinės sertifikavimas

MSC atsekamumo standartas yra visame pasaulyje pripažinta aplinkosauginio sertifikavimo sistema, pagal kurią galite prekiauti MSC sertifikuota žuvimi ir vėžiagyviais. Mėlyna MSC etiketė rodo, kad žuvys buvo sugautos taip, kad būtų sukurti sveiki vandenynai ir užtikrintas jūros gėrybių tiekimas ateityje - tai svarbu jūsų klientams.

Skaityti daugiau