Konfidencialumo ir informacinės saugos politika

Privatumo politika

Kiwa siekia sukurti pasitikėjimą, todėl jūsų privatumas mums yra svarbus. Šioje privatumo politikoje mes paaiškinsime kokius asmens duomenis mes renkame, kam tai darome ir kam juos naudojame.

Kiwa siūlo platų produktų ir paslaugų asortimentą, todėl ši politika taikoma visoms kategorijoms. Žinoma, privatumo politika nuolat yra peržiūrima ir atnaujinama, nes mūsų produktai ir paslaugos gali kisti.

Kiwa investuoja į jūsų privatumo užtikrinimą, tobulindama savo darbuotojų ir subrangovų žinias, profesionalumą ir etiką, imasi veiksmų, kad užtikrintų tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugą.

Kas mes esame?

Mes esame vienas iš pagrindinių pasaulio TIC (testavimo, tikrinimo, sertifikavimo) rinkos dalyvių. Kartu su jumis mes norime kurti pasitikėjimą, kokybę ir progresą.

Kokią asmeninę informaciją mes kaupiame?

Kiwa renka asmens duomenis, kad galėtume pateikti jums savo produktus ir paslaugas.  Renkami asmens duomenys priklauso nuo produktų ir paslaugų, kuriuos jums teikiame ar teiksime vėliau. Dažniausi duomenys būna jūsų vardas, kontaktinė informacija, tokia kaip el. paštas, telefono numeris, (verslo) vieta, amžius ar gimimo data ir šalis, kurioje gyvenate. Neskelbtina informacija tvarkoma tik tada, kai to aiškiai reikalaujama, laikantis įstatymų apribojimų.

Jūs pateikiate šią informaciją mums tiesiogiai, kuomet prenumeruojate mūsų naujienlaiškį ar kitą, pastovią informaciją apie Kiwa, prašydami pateikti produktų ar paslaugų pasiūlymus. Taip pat mes tam tikrą informaciją gauname naudodamiesi slapukais (ang. cookies) iš jūsų viešųjų tinklapių. Tam tikrais atvejais duomenis galime gauti ir iš trečiųjų šalių, pvz., kai jūsų darbdavys registruoja jus tam tikriems mokymams ar sertifikavimui.

Kam mes naudojame asmeninę informaciją?

Pagal Kiwa taisykles, renkama yra tik asmeninė informacija, kuri yra būtina informacijos apdorojimui. Mes apdorosime jūsų asmeninę informaciją tik su jūsų žinia arba būtinumo atveju, pvz., sutarties vykdymui, teisiniams įsipareigojimams, viešojo intereso labui arba mūsų teisėtų interesų labui.

Mums reikia jūsų asmeninės informacijos vienam ar daugiau iš šių tikslų:

  • Produktų ar paslaugų kūrimui ar tobulinimui;
  • Sutarčių su klientais , tiekėjais ar verslo partneriais sudarymui ir įvykdymui;
  • Santykių valdymui ir rinkodarai;
  • Verslo procesų vykdymui, vidiniam valdymui ir ataskaitų ruošimui;
  • Sveikatai, saugumui, apsaugai ir vientisumui užtikrinti;
  • Įstatymų laikymuisi;
  • Gyvybiškai svarbių asmenų interesų apsaugai;

Jeigu/kai duomenys tvarkomi su jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą.

Kur kaupiame jūsų asmeninę informaciją?

Kiwa naudoja tris pagrindinius duomenų apdorojimo būdus: Kiwa duomenų centre (svetainėje), internetu, su pagrindiniais tiekėjais ir tam tikrų produktų ir paslaugų atvejais, naudojant trečiųjų šaliu pasirinktas programas. Kiwa turi griežtą apsaugos sistemą, užtikrinančią asmeninės informacijos apsaugą. Kuomet naudojamės interneto tiekėjais, renkamės dirbti su rinkos lyderiais – ar kitais subjektais, kurie laikosi EU teisės ir taiko išplėstas saugumo ir apsaugos priemones.  

Jūsų duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo proceso, kuriam jie reikalingi. Daugumai mūsų paslaugų, jūsų asmeninė informacija yra dalis besitęsiančio proceso, todėl informacija bus kaupiama iki proceso pabaigos. Visais kitais atvejais, jūsų asmeninė informacija bus ištrinta nedelsiant, kuomet atliks savo paskirtį, nebent būtų taikomas teisėtas saugojimo laikotarpis.

Su kuo mes dalinamės asmenine informacija?

Kiwa dažniausiai nesidalina informacija su kitais, kurie renka ir naudoja asmens informaciją jų verslo tikslais. Jeigu reikia, norint suteikti jums paslaugas, trečiosios šalys gali gauti informaciją apie jus iš mūsų.  Mes pasidalinsime asmenine informacija su kitais, kurie susiję su mūsų produktais ir paslaugomis. Paprastai jautraus pobūdžio asmenine informacija nesidaliname, nebent yra griežtos įstatymų išimtys arba ekstremaliosiomis aplinkybėmis, kuomet jūsų gyvybiškai svarbūs interesai yra apsaugomi, kuomet pasidaliname informacija.

Kas turi prieigą prie jūsų informacijos?

Kiwa apriboja informacijos suteikimą įmonės viduje, to paties tikimės ir iš trečiųjų šalių. Informacija naudojasi tik tie, kuriems yra suteiktas leidimas tai daryti ir kurie turi apdoroti šią informaciją.  Teisė suteikiama tik tiems, kuriais pasitikime. Tą darome ir su mūsų tiekėjais bei trečiosiomis šalimis, su kuriomis dirbame.

Jūsų kaip asmens teisė

Bendras duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) suteikia jums daugybę teisių. Šios individualios teisės yra išdėstytos BDAR ir Kiwa jas gerbs.

Šios teisės, įskaitant teisę būti informuotam kur asmeninė informacija yra saugoma, teisė susipažinti ir ištaisyti savo duomenis. Taip pat, esant tam tikroms BDAR aplinkybėms, galite pareikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą. Be to, jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi arba, kad jums būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas. Galiausiai, jūs turite teisę, kad jūsų duomenys būtų perkelti.

Be šių teisių, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos institucijai.

Apie šią privatumo politiką

Ši Kiwa Privatumo politika buvo sukurta 2018 vasarį.

Mes atnaujinsime šią politiką, jei bus kokių nors pasikeitimų. Jei bus numatomi kokie nors pakeitimai, dėl jūsų informacijos naudojimo, pranešimas apie tai bus skelbiamas mūsų tinklapyje arba tiesiogiai jums.

Kilus nesutarimams tarp šios Kiwa privatumo politikos ir bet kurios sutarties sąlygų tarp kliento ir Kiwa įmonės, ginčas bus sprendžiamas pagal sutarties sąlygas.

Kai kuriems Kiwa subjektams gali būti taikomas konkretesnis privatumo nustatymas ir jis bus pasiūlytas tvarkant asmeninius duomenis.

Turite klausimų apie privatumo politiką?

Jeigu turite klausimų dėl privatumo politikos, galite rašyti į security@kiwa.com (Bendras informacijos apsaugos ir privatumo skyrius)