Automobiliai ir aviacija

„Kiwa“ paslaugos, susijusios su pasauliniu automobilių ir aviacijos sektoriumi, apima daug įvairių veiklų. Galite mums patikėti gaminių ir automobilių komponentų testavimą ir sertifikavimą – užtikrinsime jų atitiktį įvairiems vietiniams, su prekės ženklu susijusiems ir tarptautiniams reglamentams bei standartams. Komponentai apima degalus, degalų sistemas ir variklius, oro kondicionavimo sistemas, plastikus, (padangų) gumas ir metalus. Testavimo procedūros apima klimato, korozijos, šilumines ir elektromagnetinio suderinamumo patikras. Atliekame saugos kontrolės procedūras ir pavojaus analizes bei bendradarbiaudami su jūsų gaminių plėtros skyriumi ir pasitelkę defektų analizės metodą nustatome gedimų priežastis. Tikriname automobilių parkus prieš pristatymą ir po jo. Be to, siūlome (valdymo) sistemų sertifikavimo ir lyginamosios analizės priemones automobilių prekių ženklų atstovybėms ir aviacijos komponentų tiekėjams. Vertiname asmeninius gebėjimus ir vykdome mokymus, taip pat vertiname automobilių ir aviacijos gaminių našumą. Jūsų kelionė su „Kiwa“ bus saugi.

Filtrai
Paslaugos
Market
Services (10 results)
Man points to growth in quality system
ISO 9001 Kokybės vadyba

ISO 9001 – tarptautinis standartas. Jame išdėstyti kokybės vadybos sistemos reikalavimai bet kokio dydžio organizacijoms, bet kokioms veikloms, kad jų kuriami, gaminami produktai ar paslaugos atitiktų nustatytus kokybės reikalavimus.

Skaityti daugiau
Auditor in field of wind energy windmill
ISO 50001 Energijos naudojimo vadybos sistemos

ISO 50001 energijos vadybos sistemos sertifikavimas su Kiwa: taupykite išteklius, taupykite pinigus ir švelninkite klimato kaitą.

Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų programos.

Skaityti daugiau
Globe in green landscape
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO 14001

ISO 14001 – tarptautinis standartas. Jame išdėstyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai bet kokio dydžio organizacijoms, bet kokioms veikloms, kurias vykdant pasiekiami nustatyti aplinkos apsaugos tikslai ir rezultatai, mažinamas poveikis aplinkai, didinamas gamybos bei teikiamų paslaugų efektyvumas, mažinant išlaidas.

Skaityti daugiau
Corporate Social Responsibility (CSR)
Gaminio aplinkosauginė deklaracija

EPD yra III tipo aplinkosaugos deklaracijos ir yra reglamentuojamos EN ISO 14025 ir EN 15804. Juose pateikiama kiekybiškai įvertinama informacija apie aplinką remiantis Europos suderintu moksliniu pagrindu. Duomenys kuriami visapusiškai žiūrint į gaminį, optimizavimo galimybes pagal medžiagiškumą.

Skaityti daugiau
Privalomieji mokymai

Higienos ir pirmosios pagalbos mokymų programos.

Skaityti daugiau
Slėginiai indai ir įrenginiai

Kiwa Inspecta UAB atlieka visų potencialiai pavojingų įrenginių grupių ir kategorijų techninės būklės tikrinimus. Įrenginiams priskiriami jų valdymo, signaliniai, blokavimo ir saugos įtaisai, kontroliniai matavimo prietaisai.

Skaityti daugiau
Krautuvų vairuotojai

Autokrautuvo • Elektrinių krautuvų • Krautuvų vairuotojo • Teleskopinio krautuvo mokymai

Skaityti daugiau
Darbas su kėlimo įrenginiais, keltuvais, kranais

Mokymai su kėlimo įrenginiais ir keltuvais – tai esminis žingsnis užtikrinant darbuotojų saugumą ir efektyvumą darbo vietoje.

Skaityti daugiau
Building area workers
ISO 45001 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos

ISO 45001 yra priemonė, skirta sistemingai vykdyti teisinius darbdavių įsipareigojimus užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą bei vykdyti politiką, kuria siekiama kuo geresnių darbo sąlygų.

Skaityti daugiau