Nafta, dujos ir cheminės medžiagos

(Naftos) chemijos pramonė yra sudėtinga, į ją daug investuojama ir, kad būtų pelninga, ji labai priklauso nuo tinkamai veikiančių objektų ir procesų. Kad jos procesai vyktų sklandžiai, taikomi griežti reikalavimai dėl tinkamų projektų, tvarkos ir įrangos kontrolės bei išmokytų ir patyrusių darbuotojų. Aplinkosauga tampa vis svarbesnė; nuotėkiai ar gedimai, kurie gali pakenkti aplinkai ar jūsų įmonės įvaizdžiui, yra tiesiog negalimi. „Kiwa“ teikia daugybę paslaugų, susijusių su naftos, dujų ir cheminių medžiagų sektoriumi, siekdama padėti jums užtikrinti jūsų procedūrų ir darbuotojų, gamyklų, laikymo sistemų, (transportavimo) vamzdynų ir kitos įrangos optimalumą. Savo procedūras atliekame tuo metu, kai dėl techninės priežiūros sustabdomi įrenginiai ir kai įgyvendinate atnaujinimo, modernizavimo bei investicijų planus. Tokiu būdu galite sumažinti riziką, padidinti saugumą, pailginti naudojamumo laiką, padidinti tvarumą ir įveikti iššūkius – tiek esamus, tiek būsimus.

Filtrai
Paslaugos
Market
Services (19 results)
Energetikos darbuotojų sertifikavimas

UAB "Kiwa Inspecta" Sertifikavimo įstaiga atitinka LST EN ISO/IEC 17024 reikalavimus ir yra akredituota atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos energetikos darbuotojų sertifikavimą. (Nacionalinio akreditavimo biuro išduotas akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.05.003).

Skaityti daugiau
Man points to growth in quality system
ISO 9001 Kokybės vadyba

ISO 9001 – tarptautinis standartas. Jame išdėstyti kokybės vadybos sistemos reikalavimai bet kokio dydžio organizacijoms, bet kokioms veikloms, kad jų kuriami, gaminami produktai ar paslaugos atitiktų nustatytus kokybės reikalavimus.

Skaityti daugiau
Auditor in field of wind energy windmill
ISO 50001 Energijos naudojimo vadybos sistemos

ISO 50001 energijos vadybos sistemos sertifikavimas su Kiwa: taupykite išteklius, taupykite pinigus ir švelninkite klimato kaitą.

Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų programos

Skaityti daugiau
Construction site with construction crane
Kėlimo įrenginiai

UAB "Kiwa Inspecta" Kontrolės įstaiga, akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 gali patikrinti šiuos kėlimo įrenginius:

Skaityti daugiau
Globe in green landscape
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO 14001

ISO 14001 – tarptautinis standartas. Jame išdėstyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai bet kokio dydžio organizacijoms, bet kokioms veikloms, kurias vykdant pasiekiami nustatyti aplinkos apsaugos tikslai ir rezultatai, mažinamas poveikis aplinkai, didinamas gamybos bei teikiamų paslaugų efektyvumas, mažinant išlaidas.

Skaityti daugiau
Corporate Social Responsibility (CSR)
Gaminio aplinkosauginė deklaracija

EPD yra III tipo aplinkosaugos deklaracijos ir yra reglamentuojamos EN ISO 14025 ir EN 15804. Juose pateikiama kiekybiškai įvertinama informacija apie aplinką remiantis Europos suderintu moksliniu pagrindu. Duomenys kuriami visapusiškai žiūrint į gaminį, optimizavimo galimybes pagal medžiagiškumą.

Skaityti daugiau
Slėginiai indai ir įrenginiai

Kiwa Inspecta UAB atlieka visų potencialiai pavojingų įrenginių grupių ir kategorijų techninės būklės tikrinimus. Įrenginiams priskiriami jų valdymo, signaliniai, blokavimo ir saugos įtaisai, kontroliniai matavimo prietaisai.

Skaityti daugiau
Building area workers
ISO 45001 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos

ISO 45001 yra priemonė, skirta sistemingai vykdyti teisinius darbdavių įsipareigojimus užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą bei vykdyti politiką, kuria siekiama kuo geresnių darbo sąlygų.

Skaityti daugiau