Nafta, dujos ir cheminės medžiagos

(Naftos) chemijos pramonė yra sudėtinga, į ją daug investuojama ir, kad būtų pelninga, ji labai priklauso nuo tinkamai veikiančių objektų ir procesų. Kad jos procesai vyktų sklandžiai, taikomi griežti reikalavimai dėl tinkamų projektų, tvarkos ir įrangos kontrolės bei išmokytų ir patyrusių darbuotojų. Aplinkosauga tampa vis svarbesnė; nuotėkiai ar gedimai, kurie gali pakenkti aplinkai ar jūsų įmonės įvaizdžiui, yra tiesiog negalimi. „Kiwa“ teikia daugybę paslaugų, susijusių su naftos, dujų ir cheminių medžiagų sektoriumi, siekdama padėti jums užtikrinti jūsų procedūrų ir darbuotojų, gamyklų, laikymo sistemų, (transportavimo) vamzdynų ir kitos įrangos optimalumą. Savo procedūras atliekame tuo metu, kai dėl techninės priežiūros sustabdomi įrenginiai ir kai įgyvendinate atnaujinimo, modernizavimo bei investicijų planus. Tokiu būdu galite sumažinti riziką, padidinti saugumą, pailginti naudojamumo laiką, padidinti tvarumą ir įveikti iššūkius – tiek esamus, tiek būsimus.

Filtrai
Paslaugos
Market
Services (29 results)
Energetikos darbuotojų sertifikavimas

UAB "Kiwa Inspecta" Sertifikavimo įstaiga atitinka LST EN ISO/IEC 17024 reikalavimus ir yra akredituota atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos energetikos darbuotojų sertifikavimą. (Nacionalinio akreditavimo biuro išduotas akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.05.003).

Skaityti daugiau
Suvirinimas ir metalo pjaustymas

VT1 mokymai • Metalo suvirintojo elektra mokymai • Suvirinimo darbų priežiūros meistro • kiti susiję mokymai

Skaityti daugiau
Kompresoriai ir šaldymo įrenginiai

Mokymai mašinistams, priežiūros meistrams, operatoriams.

Skaityti daugiau
Konsultavimas dėl incidentų ir nelaimingų atsitikimų

Konsultuojame įvykus nelaimingam atsitikimui ar incidentui.

Skaityti daugiau
Energetikos darbuotojai

Elektros energetikos sektorius  • Dujų energetikos sektorius • Šilumos energetikos sektorius • Naftos energetikos sektorius

Skaityti daugiau
Man points to growth in quality system
ISO 9001 Kokybės vadyba

ISO 9001 – tarptautinis standartas. Jame išdėstyti kokybės vadybos sistemos reikalavimai bet kokio dydžio organizacijoms, bet kokioms veikloms, kad jų kuriami, gaminami produktai ar paslaugos atitiktų nustatytus kokybės reikalavimus.

Skaityti daugiau
Pressure equipment control
Slėginės įrangos kokybės direktyva (PED)

Slėginės įrangos direktyvos kokybės sertifikavimas su "Kiwa": įrodykite savo slėginės įrangos saugą ir atitiktį, pasiruoškite ISO 9001 ir būkite konkurencingi Europos rinkoje.

Skaityti daugiau
Auditor in field of wind energy windmill
ISO 50001 Energijos naudojimo vadybos sistemos

ISO 50001 energijos vadybos sistemos sertifikavimas su Kiwa: taupykite išteklius, taupykite pinigus ir švelninkite klimato kaitą.

Skaityti daugiau
Norminių aktų rengimas

DSS dokumentacija • Darbo tvarkos taisyklės • Darbuotojų pareigų aprašai • Gaisrinės saugos instrukcijos ir kita dokumentacija

Skaityti daugiau
Cosmetics: all kinds of lipstick colors
ISO 22716 Kosmetika - GGP - Geros gamybos praktikos gairės

ISO 22716 Kosmetika - geroji gamybos praktika su Kiwa: Sisteminės ir organizacinės produktų saugos ir kokybės kontrolės taisyklės, kurių turi būti laikomasi visoje kosmetikos gamyboje.

Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų programos.

Skaityti daugiau
Aukštalipiai ir darbas aukštyje

Aukštalipio darbų vadovo • Darbai aukštyje • Pastolių montavimo • kiti mokymai

Skaityti daugiau
Slėginiai indai, katilai, vamzdynai

Mokymų programa yra pritaikyta siekiant suteikti darbuotojams reikalingus saugumo, techninio aptarnavimo ir rizikos valdymo įgūdžius.

Skaityti daugiau
Construction site with construction crane
Kėlimo įrenginiai

UAB "Kiwa Inspecta" Kontrolės įstaiga, akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 gali patikrinti šiuos kėlimo įrenginius:

Skaityti daugiau
Globe in green landscape
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO 14001

ISO 14001 – tarptautinis standartas. Jame išdėstyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai bet kokio dydžio organizacijoms, bet kokioms veikloms, kurias vykdant pasiekiami nustatyti aplinkos apsaugos tikslai ir rezultatai, mažinamas poveikis aplinkai, didinamas gamybos bei teikiamų paslaugų efektyvumas, mažinant išlaidas.

Skaityti daugiau
Dūmtraukiai ir kaminai

Dūmtraukių ir kaminkrečių mokymai yra svarbus žinių ir įgūdžių šaltinis siekiant užtikrinti saugų ir efektyvų krosnelių ir kaminių naudojimą.

Skaityti daugiau
Road with traffic in a landscape with water
ISO 39001 Kelių eismo saugos (KET) valdymas

ISO 39001 Kelių eismo saugumo (KET) vadybos sistemų sertifikavimas su "Kiwa": pagerinkite kelių eismo saugumą, sumažinkite nelaimingų atsitikimų skaičių ir sustiprinkite pasitikėjimą.

Skaityti daugiau
Man on construction site
VCA ir VCU

VCA ir VCU sveikatos, saugos ir aplinkosaugos sertifikatai su "Kiwa": sukurkite rangovams saugias darbo sąlygas ir sumažinkite nelaimingų atsitikimų skaičių.

Skaityti daugiau
Corporate Social Responsibility (CSR)
Gaminio aplinkosauginė deklaracija

EPD yra III tipo aplinkosaugos deklaracijos ir yra reglamentuojamos EN ISO 14025 ir EN 15804. Juose pateikiama kiekybiškai įvertinama informacija apie aplinką remiantis Europos suderintu moksliniu pagrindu. Duomenys kuriami visapusiškai žiūrint į gaminį, optimizavimo galimybes pagal medžiagiškumą.

Skaityti daugiau
Slėginiai indai ir įrenginiai

Kiwa Inspecta UAB atlieka visų potencialiai pavojingų įrenginių grupių ir kategorijų techninės būklės tikrinimus. Įrenginiams priskiriami jų valdymo, signaliniai, blokavimo ir saugos įtaisai, kontroliniai matavimo prietaisai.

Skaityti daugiau
Dujų įrenginiai ir sistemos

Šie mokymai suteikia reikiamas žinias ir įgūdžius, kad darbas būtų atliktas saugiai ir efektyviai.

Skaityti daugiau
Higienos ir pirmosios pagalbos mokymai

Higienos ir pirmosios pagalbos mokymų programos.

Skaityti daugiau
ISO 37001
ISO 37001 Kovos su kyšininkavimu valdymas (ABMS)

ISO 37001 kovos su kyšininkavimu vadybos sistemos sertifikavimas su "Kiwa": užkirskite kelią kyšininkavimui, aptikite jį ir spręskite su juo susijusius klausimus, kad sustiprintumėte pasitikėjimą savo prekės ženklu ir paskatintumėte savo verslą.

Skaityti daugiau
Iškasose, šuliniuose

Programos, dirbantiems iškasose ir šuliniuose.

Skaityti daugiau