Parsisiųsti

Vadybos sistemų sertifikavimas

  • Kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus;
  • Aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standarto reikalavimus;
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal ISO 45001 standarto reikalavimus;
  • Energijos naudojimo vadybos sistemų pagal ISO 50001 standarto reikalavimus;
  • Kitų vadybos sistemų sertifikavimas.

Pastatų sertifikavimas

  • Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas;
  • Pastatų sertifikavimas pagal BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) standartą;
  • Pastatų sertifikavimas pagal LPTVS (Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistema) standartą.

Statybos produktų ir procesų sertifikavimas

"Kiwa Inspecta" Sertifikavimo įstaiga atitinka LST EN ISO / IEC 17065 reikalavimus ir Nacionalinio akreditavimo biuro yra akredituota sertifikuoti procesus.

Suvirinimo procesų atitikties vertinimas (sertifiakvimas) atliekamas pagal LST EN ISO 3834 grupės standartų reikalavimus.

Sertifikavimo ekspertai turi tarptautinio suvirinimo inžinieriaus inspektoriaus kvalifikaciją (IWEIP) ir sukauptą ilgametę patirtį gamybos įmonėse.

Statybos produktų eksploatacinų savybių pastovumo ir gamybos kontrolės atitikties vertinimas (sertifikavimas) vykdomas pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir Lietuvos respublikos statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015.

 

Darbuotojų sertifikavimas

Sertifikavimo įstaiga atitinka LST EN ISO / IEC 17024 reikalavimus ir yra akredituota atlikti suvirintojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacijos įvertinimą.

Suvirintojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacija tikrinama ir patvirtinama pagal standartų  LST EN ISO 9606 (seriją) ir LST EN ISO 14732 reikalavimus.

Sertifikavimo įstaiga atestuoja gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, elektros energetikos, šilumos energetikos, naftos energetikos sektorių darbuotojus pagal Valstybinės energetikos inspekcijos patvirtintą Energetikos darbuotojų atestavimo schemą ir LST EN ISO / IEC 17024 reikalavimus.