Ką mes galime atlikti:

 

 1. Nustatyti reikalingų dokumentų poreikį, atsižvelgiant į įmonės veiklos sąlygas, darbuotojų skaičių ir naudojamus įrenginius, siekiant įdiegti Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) sistemą.
 2. Sudaryti DSS dokumentaciją:
 • įsakymų rinkinį (dokumentus, kurie ruošiami ir reikalaujami atitinkamai pagal norminius teisės aktus);
 • darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai rinkimų modulį;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo, darbuotojų instruktavimo bei pavojingus darbus dirbančių darbuotojų testavimo tvarką;
 • gaisrinės saugos instrukcijų rengimo, darbuotojų instruktavimo tvarką;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos dokumentus;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatų modulį;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
 • darbo tvarkos taisykles
 • priešgaisrinės techninės komisijos nuostatus;
 • gaisrinės saugos bei ugnies darbų atlikimo instrukcijas;
 • planą darbuotojų veiksmams gaisro atveju;
 • darbuotojų pareigų aprašų projektus;
 • darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, sąrašą, kuriems privaloma išankstinė ir periodinė medicininė apžiūra, pagal LR SAM įsakymą Nr. 301;
 • darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių parinkimo modulį (tvarką, rizikų lenteles, sąrašus, korteles);
 • dokumentus, atitinkančius Vyriausiojo VDI inspektoriaus laiškus;
 • evakuacijos planus.
 1. Parengti dokumentus, reglamentuojančius kopėčių, pastolių, stelažų tikrinimo tvarką.
 2. Sukurti Darbo tarybų rinkimo modulį, Kolektyvinės sutarties projektą ir kitus susijusius dokumentus.
 3. Sukurti gaisrinės saugos reikalavimų atmintinę ar kitas atmintines, skirtas lankytojams ir klientams.