Kiwa Leadership Development Programma

De juiste manier van leidinggeven is een succesfactor voor elke organisatie en van strategisch belang. Daarom bieden we onze werknemers, die sleutelposities bekleden in de organisatie, een leiderschapsontwikkelingprogramma aan om hun persoonlijk leiderschap naar een hoger niveau te tillen.

Wie kan meedoen?

‘Medewerkers met een sleutelpositie’ is een zeer ruime definitie. Daarom willen we dit programma niet beperken tot ‘alleen’ leiders. Veel van onze medewerkers hebben belangrijke rollen in leidende projecten, processen of zijn een erkende autoriteit op hun vakgebied. Met betrekking tot ons Leadership Development Programma hebben we daarom de cruciale rollen en competenties gedefinieerd voor elke werknemer die een dergelijke sleutelpositie bekleedt.

Waar gaat het over?

Het programma bestaat uit verschillende modules:

  • Jezelf leiden; persoonlijke effectiviteit en bewustzijn als basis voor het leiden en beïnvloeden van anderen.
  • Het leiden en verbinden van professionals.
  • Teams aansturen en betekenisvolle samenwerkingen en partnerschappen creëren.
  • Beïnvloeden
  • Resultaatgerichtheid
  • Toonaangevende innovatie & verandering.

Wat is er nodig?

Dit is een programma 'met een vuistslag'. Deelnemers moeten niet alleen ambitieus en ijverig zijn, maa dienen ook commitment te tonen en niet bang zijn om zichzelf te laten zien en transparant te zijn. Dit programma daagt je immers uit op vele niveaus, wat soms zelfs oncomfortabel zou kunnen zijn.

Het programma neemt een jaar in beslag en deelnemers komen daarin vier keer bijeen voor een tweedaagse training. Tijdens deze trainingen komen leiderschapskwesties en trainingsvaardigheden aan bod. Daarnaast worden tijdens het programma leesopdrachten, e-learnings en opdrachten behandeld om op die manier nieuw gedrag toe te passen.

Wat levert het op?

Zoals elk ontwikkelingsprogramma hangt de opbrengst af van wat men erin stopt. Deelnemers krijgen in ieder geval de kans om zichzelf te ontwikkelen als leider en effectieve beïnvloeder, die zaken voor elkaar krijgt en zich daardoor meer bewust wordt van zijn/haar eigen persoonlijkheid en talenten.

Het programma richt zich hoofdzakelijk op talent, ambitie en de daarmee samenhangende toegevoegde waarde voor het bedrijf. Afgezien hiervan ontmoeten deelnemers elkaar en creëren hierdoor een geheel nieuw netwerk van Kiwa-collega's, overal in Europa.

Kiwa heeft dit programma ontwikkeld in samenwerking met Kenhardt, een bureau gespecialiseerd in leiderschapsprogramma's. Deelnemers worden gecoacht en getraind door ervaren professionals van Kenhardt.