Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dankzij onze activiteiten in testen, inspecteren en certificeren (TIC) staan we midden in de samenleving. Een positie die we te danken hebben aan onze lange geschiedenis. Onze bedrijfseenheden over de hele wereld zetten zich met hun activiteiten in voor de gezondheid en veiligheid van mensen. In veel gevallen is deze rol ontstaan uit een nationaal mandaat in de gas-, energie- of drinkwatersector of de veiligheid bij bouw- of productiewerkzaamheden. Deze bedrijven en een reeks andere bedrijven in een groot aantal markten vormen samen het huidige Kiwa: ambitieus, betrouwbaar en betrokken.

globe-on-green-leaf.jpg

MVO-verklaring

Kiwa is een wereldwijde speler op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Wij werken in het hart van de samenleving: het is ons doel om vertrouwen te creëren in de gezondheid en veiligheid van mensen op het werk en thuis. We willen ervoor zorgen dat producten, processen, organisaties, leef- en werkomgevingen zo schoon, gezond, veilig en duurzaam mogelijk zijn. Dat doen we door te werken aan vertrouwen, transparantie en gelijke kansen voor alle betrokken partijen, zowel in de private als in de publieke sector. Voor Kiwa betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dat we al deze principes meenemen in onze activiteiten en zuinig omspringen met het vertrouwen dat de maatschappij ons geeft. Het is ons doel om de maatschappij te verbeteren en duurzaam te ontwikkelen, zowel globaal als lokaal, zodat iedereen daarvan kan profiteren.

Paul Hesselink, CEO Kiwa