Missie en visie

Kiwa wil bedrijven en organisaties vooruit helpen als onpartijdige, onafhankelijke en innovatieve partner. U heeft de ambitie, wij de kennis om samen met u vooruitgang te boeken. Onze kernactiviteiten zijn Testing, Inspecties en Certificering (TIC), Training en Consultancy. Op basis van gelijkwaardigheid streven we naar een langdurige relatie met u om u te helpen bij het verbeteren van uw organisatie, producten, diensten, processen, managementsystemen en medewerkers. Zo willen we een bijdrage leveren aan steeds betrouwbaarder, veiliger, efficiënter en duurzamer wordende organisaties die de hoogste kwaliteit kunnen bieden en op die manier waarde toevoegen aan de samenleving. Trust, Quality, and Progress!

laboratory.jpg

De missie van Kiwa

Kiwa bouwt aan vertrouwen door een bijdrage te leveren aan transparantie van de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van producten, diensten en organisaties en van persoonlijke en duurzame prestaties. Ambitieus, betrouwbaar en betrokken.

De visie van Kiwa

Kiwa streeft ernaar een zelfstandige, wereldwijd opererende TIC-organisatie te zijn die met certificering, testen en (statutaire) inspecties, aangevuld met activiteiten op het gebied van training en consultancy, wereldwijd actief is in bepaalde nichemarkten. Op die manier bouwen we aan vertrouwen.

Onafhankelijkheid

Kiwa is strikt onafhankelijk en niet betrokken bij productie, handel of andere activiteiten die de onpartijdigheid van Kiwa in gevaar kunnen brengen. Er is geen externe invloed op de beslissingen of meningen van Kiwa als het gaat om de uitkomsten van de eigen bedrijfsactiviteiten, waaronder certificering, tests, inspectie of technologie en dataservices. Bij Kiwa begrijpen we het cruciale belang van objectiviteit en onpartijdigheid bij het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingen. Daarom analyseert Kiwa regelmatig de eigen activiteiten om mogelijke belangenconflicten te identificeren en om de objectiviteit en onpartijdigheid continu te kunnen garanderen. Daarnaast wordt Kiwa op transparante wijze geëvalueerd door verschillende accreditatie-instanties, gecontroleerd door externe organisaties en gekwalificeerd door overheidsinstanties.