Kiwa-keurmerken

De naam Kiwa, onze certificaten en onze certificeringsmarkering voegen waarde toe aan uw product, dienst, proces – kortom, aan uw bedrijf, niet in de laatste plaats als marketinginstrument. U toont er immers mee aan dat u voldoet aan een onafhankelijk vastgestelde set eisen en dat een onafhankelijke derde partij dat bevestigt. Kiwa staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vertrouwen.

Kiwa-merken

Om hun kracht in de Europese markt te vergroten, gebruiken we voor onze eigen en keurmerken in licentie zo veel mogelijk (een combinatie met) de naam Kiwa, voor zover dat is toegestaan door de licentiehouder en het schema aan bepaalde eisen voldoet. Zodoende zijn onze merken (internationaal) zichtbaar en groeit hun marktwaarde voor u als klant.

Een Kiwa-merk voor elk certificatieschema

Keurmerken als Kiwa en Gastec QA zijn gekoppeld aan elk afzonderlijk gecertificeerde product, process, system, attest of iemands vakbekwaamheid. Een keurmerk mag dan ook alleen worden gevoerd door een certificaathouder die een geldig certificaat kan overleggen. Voor licentiemerken, branche- en sectorspecifieke keurmerken geldt hetzelfde.

Markering als marketinginstrument

Een certificaat is een uitstekend marketinginstrument. Wanneer u voor uw product of dienst beschikt over een certificaat, mag u dat natuurlijk laten zien. We bieden u de mogelijkheid om voor het betreffende schema het Kiwa-pictogram te voeren, bijvoorbeeld op het product zelf of op andere (bedrijfs)uitingen. Zo maakt u uw inspanningen zichtbaar voor uzelf én voor de buitenwereld.

Kiwa-pictogram

Voor vrijwel elk certificatieschema beschikken we bij Kiwa over een Kiwa-pictogram met daarop een afbeelding van de Kiwa-bever en een verwijzing naar het schema. Uiteraard mag u zo’n pictogram alleen voeren wanneer u beschikt over een geldig certificaat.

ISO 9001.jpg