Als het om veiligheid gaat, spreken we al snel over de rol van de overheid. Natuurlijk is deze van groot belang. De ervaring leert echter dat betrokkenheid van mensen zelf nóg belangrijker is.

Samenwerken aan veiligheid levert voordelen op voor zowel de deelnemers in een samenwerkingsverband als voor de gebruikers van de publieke ruimte waarvoor de samenwerking is aangegaan. Het samenwerkingsverband moet worden vastgelegd en binnen de samenwerking werken de deelnemers gezamenlijk aan het verbeteren van de veiligheid. Door het behalen van het KVO-certificaat kunnen betrokken partijen laten zien dat de inrichting van het samenwerkingsverband en uitvoeren van het samenwerken aan de gewenste kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) , voldoet.

Het certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is in beheer van het CCV.

Voor wie?

Bedrijventerreinen, industrie, bedrijvenparken, bedrijfsverzamelgebouwen, winkelcentra, winkeliers, retailers, projectontwikkelaars, gemeente, politie, brandweer, VVE.

Wanneer is het nodig?

In winkelgebieden en op bedrijventerreinen, waar de kans op inbraak, diefstal, brand en andere vormen van criminaliteit aanwezig zijn.

Voor de continuïteit van een kwalitatieve- en veilige uitstraling van uw bedrijventerrein of winkelgebied hetgeen leidt tot een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.

Ondernemers zijn gebaat bij een veilige omgeving voor hun onderneming, waar de kans op inbraak, brand en andere vormen van criminaliteit minimaal is. Alleen al in de detailhandel bedraagt de schade door criminaliteit ruim € 900 miljoen. Naast beperking van deze schadepost, levert investeren in het KVO nog meer voordelen op. De schaalgrootte bij inkoop van bijvoorbeeld particuliere beveiliging, maar ook een korting op de verzekeringspremie, subsidiemogelijkheden (VKB-scan), fiscale voordelen en natuurlijk de gegarandeerde (extra) inspanning van gemeente, politie en brandweer.

Processtappen

De eisen voor de ondernemers staan omschreven in speciale handboeken, die als richtlijn voor het plan van aanpak dienen. Denk daarbij aan het vastleggen van de samenwerking, de participatie van elke partij en een duidelijk praktisch plan van aanpak. Het plan van aanpak wordt opgesteld door de partijen in het samenwerkingsverband. Zo ontstaat er een Plan van Aanpak waarin alle leden van het samenwerkingsverband zich kunnen vinden. De procesbegeleider begeleidt de betrokkenen tot aan de verkrijging van het keurmerk, en bewaakt de voortgang van het traject. Gedurende het gehele traject adviseert de procesbegeleider over de te volgen werkwijze en is de partijen behulpzaam bij het implementeren van een Plan van Aanpak met Smart maatregelen en doelstellingen. Tot slot ondersteunt de procesbegeleider de betrokkenen bij de voorbereiding op certificatie en kan tevens behulpzaam zijn bij het aanvragen van subsidies (VKB).

Procesbegeleiding en advisering

Procesbegeleiding en advisering bij het KVO kan geleverd worden door diverse organisaties. De procesbegeleider brengt ondernemers, gemeente, politie en brandweer samen en draagt er zorg voor dat alle partijen gedurende het traject op één lijn blijven. Zo ontstaat er een Plan van Aanpak waarin alle leden van het samenwerkingsverband zich kunnen vinden.

De procesbegeleider begeleidt de betrokkenen tot aan de verkrijging van het keurmerk, en bewaakt de voortgang van het traject. Gedurende het gehele traject adviseert de procesbegeleider over de te volgen werkwijze en is de partijen behulpzaam bij het implementeren van een Plan van Aanpak met Smart maatregelen en doelstellingen. Tot slot ondersteunt de procesbegeleider de betrokkenen bij de voorbereiding op certificatie en kan tevens behulpzaam zijn bij het aanvragen van subsidies (VKB).

Certificatieproces

Wanneer het samenwerkingsverband en het plan van aanpak is vastgelegd volgens het KVO handboek kan het certificaat worden aangevraagd. Certificaten (audits) kunnen bij Kiwa worden aangevraagd. Op basis van een onafhankelijke toelatingsaudit beoordeelt Kiwa of de aanvraag voor een certificaat kan worden gehonoreerd.

De procedure werkt als volgt:

  • Indienen aanvraag
  • Indienen plan van aanpak en de daarbij behorende documenten
  • Audit door Kiwa (locatie bezoek, documenten onderzoek en audit met ondernemers en overheid)
  • Schrijven auditverslag
  • Bijstelling plan van aanpak (indien nodig) 
  • Certificering door Kiwa

Naast het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan certificering volgens het Keurmerk Beveiliging, het Keurmerk Horecabeveiliging of het Keurmerk Evenementenbeveiliging.

KVO Certificaten

KVO Continu Samenwerken, klik hier
KVO Basis Samenwerken, klik hier

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.