26 maart 2024

Vernieuwd Keurmerk Veilig Ondernemen op 1 maart van kracht gegaan

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft op 1 februari de nieuwe handboeken van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gepubliceerd. De nieuwe handboeken zijn op 1 maart van kracht gegaan.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen levert een duurzame publiek-private samenwerking tussen ondernemers, bewoners, gemeente, politie, brandweer en andere betrokkenen. Het doel ervan is de veiligheid en leefbaarheid in een gebied te verbeteren. Samenwerking is daarbij essentieel om de complexe uitdagingen op het gebied van veiligheid, zoals criminaliteit, leegstand en brandveiligheid, effectief samen met alle betrokkenen aan te pakken.

Dat het Keurmerk is vernieuwd, is een logisch en noodzakelijk gevolg van de veranderde veiligheidsdynamiek en problematiek in diverse gebieden. De toename van vandalisme, hangjongeren, diefstal, verpaupering, zorgen over leegstand en de groeiende dreiging van ondermijnende activiteiten maakten een herziening van de bestaande aanpak urgent.

KVO 4.0 is het antwoord op deze uitdagingen en introduceert drie handboeken:

  • KVO Handboek Winkelgebieden
  • KVO Handboek Bedrijventerreinen
  • KVO Handboek Buitengebieden

Deze nieuwe handboeken bieden meer flexibiliteit en ruimte voor maatwerk, afgestemd op de specifieke behoeften en uitdagingen van een gebied. Door deze aanpassing is het keurmerk toegankelijker en efficiënter voor de betrokken partijen.

Wijzigingen

De vorige versie van het Keurmerk Veilig Ondernemen stamt uit 2015. Inmiddels heeft het veiligheidslandschap belangrijke veranderingen ondergaan. KVO 4.0 speelt daarop in en omvat belangrijke wijzigingen, waaronder:

  • Gedifferentieerde aanpak voor de drie specifieke gebiedstypen.
  • Vermindering van papierwerk en meer focus op prioriteiten en veiligheidsthema's.
  • Flexibele enquête- en evaluatiecriteria voor een pragmatische benadering.
  • Mogelijkheid om meerdere gebieden in één KVO te clusteren en certificeren.
  • Een nieuw KVO-beeldmerk.

Certificering

Kiwa FSS beoordeelt de publiek-private samenwerking en de inspanning die is geleverd op het aanpakken van de veiligheidsproblemen, verminderen van de criminaliteit, beheren van de leegstand en het bevorderen van een positieve en aantrekkelijke omgeving. De inspanning is minstens zo belangrijk als het resultaat. Het KVO-certificaat volgt na een positieve onafhankelijke audit door certificatie-instelling Kiwa FSS.

Overgangsperiode handboeken

De nieuwe KVO-handboeken vervangen per 1 maart 2024 het huidige CCV-certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen versie 3.1. Lopende KVO-trajecten die voor 1 maart 2024 zijn gestart, kunnen nog tot en met 28 februari 2025 beoordeeld worden aan de hand van het oude schema.

Meer informatie:

Wilt u meer informatie over het Keurmerk Veilig Ondernemen, kijk dan op onze productpagina: Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Certificering door Kiwa FSS

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via email op NL.kvo.ncp.fss@kiwa.com of 088-9985100.