25 juni 2024

Effektiv HMS og Kvalitetsstyring med SystemEasy

kvalit-banner.jpg

I et konkurranseutsatt og regulert marked er effektive ledelsessystemer for kvalitet samt helse, miljø og sikkerhet (HMS) avgjørende, spesielt for små og mellomstore bedrifter (SMB-er). Implementering av standarder som ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 45001 (arbeidsmiljø) kan virke overveldende for mange SMB-ledere.

Her kommer SystemEasy inn som en nøkkelmetodikk for å forenkle denne prosessen.

Få tilbud på SystemEasy her

Hvorfor SystemEasy? 

  • Tilpasset SMBs unike behov: SystemEasy er en metodikk designet med tanke på utfordringene og ressursbegrensningene som ofte møter små og mellomstore bedrifter.
  • Kostnadseffektivitet: SystemEasy er en metode for rask og kostnadseffektiv implementering av et ledelsessystem som kan sertifiseres. SystemEasy reduserer behovet for omfattende administrative ressurser, noe som er spesielt viktig for SMBer der ressursbruk og budsjett ofte er strammere.
  • Konkurransefortrinn: Et velfungerende HMS- eller kvalitetssystem signaliserer at bedriften tar ansvar for både ansattes sikkerhet og trivsel, samt kundens tilfredshet. Dette kan bidra til å bygge tillit hos kunder, leverandører og samfunnet generelt, som er avgjørende for langsiktig suksess.  

Mange anbud krever at bedrifter har et sertifisert HMS- eller kvalitetssystem. Å ha ISO-sertifiseringer kan derfor gi SMB-er en konkurransefordel og åpne opp nye forretningsmuligheter.

Implementering av et HMS-/kvalitetssystem kan være en strategisk investering som ikke bare bidrar til å sikre samsvar med regelverk, men også bidra til redusert tidsbruk, bedre ressursutnyttelse og økt lønnsomhet som er med på å styrke bedriftens konkurransekraft og bærekraft på lang sikt.  

Suksesshistorier 

Flere SMB-ledere har rapportert betydelige forbedringer etter implementering av SystemEasy. Bedrifter har ikke bare oppnådd sertifisering raskere enn forventet, men har også sett en merkbar forbedring i operasjonell effektivitet og ansattes engasjement. Ved å integrere HMS og kvalitetsstyring i deres daglige rutiner, har bedriftene også forbedret deres omdømme og konkurranseevne i markedet. 

Komplett støtte gjennom hele prosessen 

Å velge SystemEasy betyr å ta et proaktivt skritt mot ikke bare å overholde internasjonale standarder, men å fremme en kultur av kontinuerlig forbedring i din organisasjon. Hvis dere vurderer å implementere et HMS- eller kvalitetssystem, er SystemEasy et smart valg for å lette overgangen, sikre samsvar og drive forretningsvekst.

Fra dokumentstyring til risikovurdering og kontinuerlig forbedring, dekker SystemEasy alle aspekter av ISO-implementeringen. Metoden baserer seg på effektive samlinger hvor vi sammen med nøkkelpersoner i organisasjonen gjennomgår krav til ledelsessystemet samt jobber praktisk med etablering av organisasjonens ledelsessystem. Et viktig resultat fra samlingene er en handlingsplan med aksjoner som skal gjennomføres for å nå målet om et fullverdig ledelsessystem. Det utnevnes en intern prosjektleder i organisasjonen som skal følge opp arbeidet mellom samlingene.

En rådgiver fra Kiwa leder organisasjonen gjennom samlingene og er tilgjengelig for spørsmål og veiledning underveis i prosessen for å sikre at din organisasjon ikke bare oppnår, men opprettholder sertifiseringen over tid. Nøkkelpersoner i organisasjonen får også nødvendig opplæring og tilgang til relevante verktøy for å jobbe selvstendig mot sertifisering.

For ledere i små og mellomstore bedrifter som tenker på å implementere eller oppgradere deres HMS- eller kvalitetssystemer, er SystemEasy en naturlig vei fremover. Våre rådgivere hjelper dere i gang slik at dere oppnår målene som er satt med større effektivitet og mindre stress.