Lean i klasserom eller som bedriftsinternt kurs

Oversikt over alle klasseromskurs i Lean finner du her. Vi kan også skreddersy Lean-kurs etter dine behov og ønsker. Ta kontakt med oss for mer informasjon om bedriftsinterne kurs.

 • Få en god forståelse av Lean som filosofi og måte å tenke drift på. Lean gult belte.
  Les mer
 • Vedlikeholdsstyring utøves på mange nivå i bedriften. Optimalisering av vedlikeholdsfunksjonen betinger god innsikt i aktuelle metoder og verktøy. Kurs i vedlikeholdsledelse
  Les mer
 • I dette kurset lærer du hvordan du kan bruke Lean Six Sigma til å effektivisere driften og samtidig øke kvaliteten på selskapets leveranser.
  Les mer

Leanskolen

Leanskolen er en praktisk Lean-opplæring med teoretisk forankring. Du danner nettverk med de andre kursdeltakerne fra ulike bransjer. Gjennom erfaringsdeling, diskusjoner og gruppearbeid vil du lære mer og raskere enn å ved lese lærebøker.

Du får tittelen Lean Manager ved å fullføre tre kurs:

 • Lean Gult Belte
 • Lean Grønt Belte
 • Lean Sort Belte

I tillegg kan du bygge på med Lean Six Sigma.

Les mer om Leanskolen her

Hva er Lean?

Lean handler om å skape effektive arbeids-  og informasjonsprosesser ved å ha fokus på det som skaper verdi for kunden og fjerne det som ikke gjør det. Med Lean som tankesett har utallige bedrifter og organisasjoner realisert store gevinster i form av økt produktivitet, bedre kvalitet, bedre leveringspresisjon og bedre HMS-prestasjoner.

Lean er en videreføring av en filosofi som ble industrialisert og satt sammen i japansk bilindustri for over 50 år siden. Mangel på kvalifisert arbeidskraft gjorde det nødvendig å optimalisere arbeidsprosessene, og man begynte å fokusere på de aktivitetene som ga økt kundeverdi. Det ble observert at masseproduksjon resulterte i sløsing med tid, menneskelig innsats, plass, materialer og menneskelig potensiale. Den japanske motvekten til masseproduksjon danner grunnlaget for den filosofien vi i dag kaller Lean.

De siste årene har Lean gjort sitt inntog i servicebedrifter, offentlige kontorer og helsevesen, og er antagelig den mest brukte tilnærmingen til forbedringsprosesser i organisasjoner i dag.

Implementering av Lean kan blant annet gi:

 • Økt lønnsomhet
 • Økt produktivitet
 • Effektivisering uten fokus på nedbemanning
 • Kontinuerlig læring
 • Større kundetilfredshet
 • Kvalitetssikring i alle ledd
 • Lavere operasjonelle kostnader
 • Forbedret arbeidsforhold for de ansatte
 • Redusert sykefravær
 • Redusert gjennomløpstid
 • Redusert lager