Kurs i Lean - Fra nybegynner til ekspert

Vi har Lean-kursene for deg, enten du er nybegynner i faget eller har erfaring med Lean fra tidligere. Hvis du er helt fersk i faget anbefaler vi at du starter med Lean Hvitt Belte, et gratis introduksjonskurs til Lean. Deretter er du klar til å starte på Lean Gult Belte. Under kan du lese mer om våre Lean-kurs.

LeanBelter_LandingPage.jpg

Hvilket Lean-kurs passer for deg?

Anbefalt kompetanse i en Lean-virksomhet

For å lykkes med Lean må det arbeides aktivt innen utvikling av Lean metoder og verktøy, Lean ledelse og Lean kultur. Det er viktig å sikre seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innen disse områdene. Under har vi skissert kompetansebehovet i en typisk "Lean-virksomhet".

 Kompetanse i en Leanvirksomhet.jpg

Leanskolen

Leanskolen er en praktisk Lean-opplæring med teoretisk forankring. Du danner nettverk med de andre kursdeltakerne fra ulike bransjer. Gjennom erfaringsdeling, diskusjoner og gruppearbeid vil du lære mer og raskere enn å ved lese lærebøker.

Du får tittelen Lean Manager ved å fullføre tre kurs:

 • Lean Gult Belte
 • Lean Grønt Belte
 • Lean Sort Belte

I tillegg kan du bygge på med Lean Six Sigma.

Lean i klasserom eller som bedriftsinternt kurs

Oversikt over alle klasseromskurs i Lean finner du her. Vi kan også skreddersy Lean-kurs etter dine behov og ønsker. Ta kontakt med oss for mer informasjon om bedriftsinterne kurs.

 • Lean gult belte er en øyeåpner for mange! Her får du jobbet praktisk med Lean. Vårt mål for kurset er at du skal kunne returnere til egen virksomhet med evnen til å se muligheter for forbedring.
  Les mer
 • Kurset gir kunnskap om Lean kultur, metoder og verktøy og om hva som er viktig for igangsetting og gjennomføring av Lean prosesser i egen virksomhet.
  Les mer
 • Lean Hvitt Belte er utviklet for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om Lean. Få et innblikk i alle fordelene din virksomhet kan oppnå med å jobbe Lean! -Helt gratis!
  Les mer
 • Ledelse, implementering og kompetansetest. Kurset gjør deg i stand – til å utarbeide en implementeringsplan, samt lede og sikre en god gjennomføring av planen.
  Les mer
 • Kurs i endringsledelse som gir deg innsikt i hvordan du kan lede effektive endringsprosesser, slik at du unngår tap av motivasjon og produksjon. Fokus i kurset er på deg som endringsleder, på ledergruppen i endringsprosesser, og på planleggingen og gjennomføringen av endringer i virksomheten.
  Les mer
 • Vedlikeholdsstyring utøves på mange nivå i bedriften. Optimalisering av vedlikeholdsfunksjonen betinger god innsikt i aktuelle metoder og verktøy. Kurs i vedlikeholdsledelse
  Les mer
 • I dette kurset lærer du hvordan du kan bruke Lean Six Sigma til å effektivisere driften og samtidig øke kvaliteten på selskapets leveranser.
  Les mer
 • Du lærer verktøy og metoder for prosessoptimalisering ved hjelp av prosesskartlegging og verdistrømsanalyse. Dette kurset holdes på forespørsel og kan skreddersys din bedrift.
  Les mer

Hva er Lean?

Lean handler om å fokusere på verdiskapende aktiviteter, redusere sløsing og gjøre prosessene mer effektive. Ved å ha fokus på det som skaper verdi for kunden skaper du effektive arbeids- og informasjonsprosesser. Med Lean som tankesett har utallige bedrifter og organisasjoner realisert store gevinster i form av økt produktivitet, bedre kvalitet, bedre leveringspresisjon og bedre HMS-prestasjoner.

Lean er en videreføring av en filosofi som ble industrialisert og satt sammen i japansk bilindustri for over 50 år siden. Mangel på kvalifisert arbeidskraft gjorde det nødvendig å optimalisere arbeidsprosessene, og man begynte å fokusere på de aktivitetene som ga økt kundeverdi. Det ble observert at masseproduksjon resulterte i sløsing med tid, menneskelig innsats, plass, materialer og menneskelig potensiale. Den japanske motvekten til masseproduksjon danner grunnlaget for den filosofien vi i dag kaller Lean.

De siste årene har Lean gjort sitt inntog i servicebedrifter, offentlige kontorer og helsevesen, og er antagelig den mest brukte tilnærmingen til forbedringsprosesser i organisasjoner i dag.

Implementering av Lean kan blant annet gi:

 • Økt lønnsomhet
 • Økt produktivitet
 • Effektivisering uten fokus på nedbemanning
 • Kontinuerlig læring
 • Større kundetilfredshet
 • Kvalitetssikring i alle ledd
 • Lavere operasjonelle kostnader
 • Forbedret arbeidsforhold for de ansatte
 • Redusert sykefravær
 • Redusert gjennomløpstid
 • Redusert lager