• Training controle en onderhoud decentrale noodverlichting

  21 maart 2019

  Op 9 en 16 mei verzorgt Kiwa Training in Apeldoorn de cursus ‘Controle en onderhoud van decentrale noodverlichting’. Er zijn voor deze cursus nog plaatsen beschikbaar! Klik hieronder voor meer informatie over de cursus of inschrijven.

  Lees meer
 • Nieuw gecertificeerde bedrijven februari 2019

  4 maart 2019

  Kiwa NCP heeft in februari 2019 weer nieuwe bedrijfscertificeringen afgegeven. De nieuw gecertificeerde bedrijven hebben het initiële certificatieproces met positief resultaat doorlopen. Wilt u meer weten, klik dan hier.

  Lees meer
 • CCV publiceert correctiebladen BMI 5.0 en OAI 4.0

  4 maart 2019

  Het CCV heeft op 1 maart 2019 correctiebladen gepubliceerd voor de certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI) 5.0 en Ontruimingsalarminstallaties (OAI) 4.0. Wilt u meer weten over de correctiebladen BMI en OAI? Lees dan verder.

  Lees meer
 • Extra data en locaties cursus 'werken met de VRKI'

  28 februari 2019

  Naar aanleiding van de vele aanmeldingen voor de cursus 'Werken met de VRKI' zijn extra trainingsdagen ingepland. De cursus is inmiddels ook op meerdere locaties in Nederland te volgen. Meer weten? Lees dan snel verder.

  Lees meer
 • Overgangstermijnen VRKI 2.0 versie 2019

  28 februari 2019

  Om meer duidelijkheid te scheppen in de markt over hoe om te gaan met de overgangstermijn betreffende de VRKI 2.0 2019 heeft het CCV een brief gepubliceerd. Wilt u meer weten over de overgangstermijn VRKI 2.0 2019, lees dan verder.

  Lees meer
 • Welke gevolgen hebben de wijzigingen in de RPBR voor Videotoezichtcentrales, Particuliere Alarmcentrale en installateurs?

  8 februari 2019

  Zoals u wellicht al in de Staatscourant van 19 december 2019 heeft gelezen zijn de eisen in de Regeling Particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (RPBR) gewijzigd vanwege een nieuw soort Beveiligingsorganisatie. In deze nieuwsbrief willen wij ingaan op deze wijzigingen en wat de gevolgen zijn voor Videotoezichtcentrales, Particuliere Alarmcentrales en Installateurs van Videosystemen.

  Lees meer
 • Nieuw gecertificeerde bedrijven januari 2019

  7 februari 2019

  Kiwa NCP heeft in januari 2019 weer nieuwe bedrijfscertificeringen afgegeven. De nieuw gecertificeerde bedrijven hebben het initiële certificatieproces met positief resultaat doorlopen. Wilt u meer weten, klik dan hier.

  Lees meer
 • Training VRKI 2-0 - Er zijn nog plaatsen vrij!

  25 januari 2019

  Er zijn nog plaatsen vrij bij onze trainingen 'Werken met de VRKI 2.0 2019' welke gehouden worden in februari, maart en april. Wilt u meer weten over de nieuwe VRKI 2.0, volg dan onze training!

  Lees meer
 • Nieuw erkende bedrijven december 2018

  21 januari 2019

  Kiwa NCP heeft in december 2018 weer nieuwe bedrijfscertificeringen afgegeven. Wilt u meer weten, klik dan hier.

  Lees meer
 • Versie 4.0 van het Certificatieschema Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

  21 januari 2019

  Op 15 januari 2019 is Versie 4.0 van het Certificatieschema Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe versie van het schema is 15 april 2019. Wilt u meer weten over versie 4.0 van het het schema OAI, klik dan hier.

  Lees meer
 • Oude telefoonnummer NCP vervalt per 1-1-2019

  20 december 2018

  Per 1 januari 2019 zal ons oude telefoonnummer 088-9983055 definitief vervallen. Tot op heden werd dit nummer nog doorgeschakeld naar ons huidige telefoonnummer. Vanaf 1 januari zijn wij uitsluitend nog te bereiken op telefoonnummer 088-9985100.

  Lees meer
 • training werken met de VRKI 2.0 2019

  20 december 2018

  Vanaf 1 januari 2019 is definitief de VRKI 2.0 van toepassing. Deze versie kent vele wijzigingen en nieuwe termen. Tijdens deze training wordt ingegaan op de wijzigingen van de VRKI. Aan de hand van enkele casussen wordt de nieuwe VRKI 2.0 2019 behandeld en toegepast. Na deze training bent u in staat om de nieuwe VRKI toe te passen om te komen tot de juiste risicoklasse voor woningen en bedrijven. De training wordt afgesloten met een examen.

  Lees meer
 • Geoptimaliseerde VRKI 2.0 vanaf 1 januari 2019 van kracht

  20 december 2018

  Vanaf 1 januari 2019 kunnen bouwkundige en elektronische beveiligers met deze versie aan de slag om het inbraakrisico van woningen en bedrijfsgebouwen te bepalen en bijpassende beveiligingsmaatregelen kiezen. Vanaf 1 januari 2019 mag de VRKI 2.0 2019 versie worden gebruikt. Daarnaast mag tot 1 april 2019 gebruik worden gemaakt van de VRKI 2.0 2018 versie.

  Lees meer
 • Fijne feestdagen

  20 december 2018

  Medewerkers en directie van Kiwa Fire Safety & Security wensen u hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019.

  Lees meer
 • Uitbreiding PGS accreditatie Kiwa R2B

  20 december 2018

  De afgelopen jaren is de roep om inspectieschema’s specifiek voor PGS op te stellen, steeds groter geworden. Eind vorig jaar zijn er twee inspectieschema’s PGS door het CCV opgesteld:

  Lees meer
 • Certificatieschema’s BMI 5.0 gepubliceerd

  17 december 2018

  Op 15 december 2018 zijn de CCV-certificatieschema’s BMI versie 5.0 gepubliceerd. De ingangsdatum van de schema’s is gesteld op 1 april 2019, vanaf deze datum zijn de gecertificeerde bedrijven verplicht versie 5.0 te volgen. Beoordelingen dienen dan ook vanaf deze datum gebaseerd te zijn op versie 5.0. De nieuwe certificatieschema’s mogen vanaf de datum van publicatie al wel gebruikt worden.

  Lees meer
 • Certificatieafspraken BMI/OAI, VBB en REOB

  17 december 2018

  Bij uitvoering van de CCV-certificatieschema’s komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het schema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt waardoor verschillen in beoordeling kunnen ontstaan. Toch dienen certificatiebeoordelingen eenvormig worden uitgevoerd. Daarom moet worden voorzien in een oplossing. Deze oplossing wordt vastgelegd in een certificatieafspraak. Bij herziening van het certificatieschema worden de certificatieafspraken opgenomen in de nieuwe versie.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad A11 BORG 2005 gepubliceerd

  6 december 2018

  Het CCV heeft op 1 november 2018 het Wijzigingsblad A11 BORG 2005 en bijbehorende geïntegreerde informele versie (GIV) gepubliceerd. In de oude versie (Wijzigingsblad A10 BORG 2005 d.d. 1 mei 2018) staat dat C/M2 (oude VRKI) gelijk is aan CO of ME2 (VRKI 2.0), dit is onjuist. Hierdoor werd gesuggereerd, dat de beveiligingsmaatregelen een verlichting zijn ten opzichte van de oude VRKI. Dit is echter niet de bedoeling geweest. De tekst is daarom aangepast naar: C/M2 is CO3 of ME3.

  Lees meer
 • Nieuw erkende bedrijven november 2018

  6 december 2018

  In november 2018 zijn de volgende nieuwe certificeringen door Kiwa NCP afgegeven:

  Lees meer
 • Nieuw erkende bedrijven oktober 2018

  6 december 2018

  In oktober 2018 zijn de volgende nieuwe certificeringen door Kiwa NCP afgegeven:

  Lees meer